Tutkitulla tiedolla tavoitteisiin

Kustannustehokkaalla ja luotettavalla tutkimuksella tiedätte mihin käytätte järjestönne
voimavarat järkevimmin ja saavutatte parhaiten toimintanne tavoitteet. 

Millaiselle tiedolle teillä on tarvetta?


MITÄ TEISTÄ
AJATELLAAN?

Keitä ovat saman kentän tunnetuimmat ja vaikuttavimmat toimijat? Mitä kehitettävää teillä on suhteessa muihin alan toimijoihin?

 • Mielikuva- ja tunnettuustutkimukset
 • Hyväntekeväisyys-tutkimus

   

MISSÄ
MENNÄÄN?

Keskeisten toimijoiden mielipiteet organisaationne toiminnasta, tunnettuudesta ja vaikuttavuudesta

 • Sidosryhmätutkimukset

   

MITEN SITOUTTAA
JÄSENISTÖ?

Mielipiteet organisaation toiminnasta – ja siitä, mitä sen pitäisi olla jatkossa

 • Jäsentutkimukset
 • Jäsensegmentoinnin avulla opitaan ymmärtämään ja palvelemaan moninaista jäsenistöä paremmin + kohdentamaan markkinointia tunnistetuille segmenteille
 • Eronneiden jäsenten kyselyn ja/tai jäsenpoistumaennusteen avulla voidaan vähentää jäsenpoistumaa
 • Kehitysprojektien priorisointitutkimuksella selvitetään, mihin ensisijaisesti pitäisi panostaa

   

MAAILMA MUUTTUU,
MUUTUTTEKO TE?

Kuinka suunnitellut poliittiset muutokset vaikuttaisivat toteutuessaan teidän toimintaanne?

 • Vaikuttavuustutkimukset

   

MISSÄ JA MITEN
SISÄLTÖNNE TOIMIVAT?

Löytyikö tieto? Miltä uusi ilme näyttää? Millainen uuden ilmeen pitäisi olla?

 • Jäsen- tai asiakaslehden sisällön tutkimus ja testaus
 • Nettisivujen toimivuuden ja uudistusten testaus
 • Tuotemerkkien ja logojen suunnitteluvaiheen ennakkotutkimukset

   

TAVOITTAAKO
KAMPANJANNE?

Kuka huomasi kampanjan ja missä? Keneen viesti vetosi?

 • Kampanjamateriaalien ennakkotestaus
 • Mittaukset ennen ja jälkeen kampanjan 

Esimerkki: Järjestön toiminnan kehittäminen tutkimusten avulla

Taloustutkimus on toteuttanut eri näkökulmista tutkimuksia useille järjestöille sekä liitoille. Tukimusten tulokset ovat olleet päätösten tukena mm. toiminnan kehittämisessä, jäsenten sitouttamisessa ja uusjäsenhankinnassa. Tutkimukset ovat osoittaneet selvät kehityskohteet ja suunnan, johon järjestön tulisi viedä toimintaansa.

Alla on esimerkki isosta tutkimuskokonaisuudesta, jossa on pureuduttu kaikkiin järjestön avaintoimintoihin. Voitte valita tarpeeseenne sopivat, riippuen oman organisaationne haasteista tai tiedon tarpeista. Ota yhteyttä, löydämme varmasti teille sopivan tutkimusratkaisun!

TUTKIMUSPOLKU

Jäsen- ja sidosryhmätutkimukset

Kartoitus lähtötilanteesta: mikä on tilanne mm. jäsentyytyväisyyden ja järjestön tarjoamien palveluiden tunnettuuden ja käytettävyyden suhteen? Sidosryhmiltä selvitimme, kuinka hyvin järjestö tunnettaan ja mikä sen asema on muihin alan järjestöihin verrattuna.

+ Arvokasta tilannetietoa
+ Ensimmäiset tiedot toiminnan kehittämisen tarpeista


Eronneiden jäsenten kysely

Kohdistimme kyselyn henkilöille, jotka olivat eronneet järjestön jäsenyydestä. Selvitimme miksi, ja mikä olisi saanut heidät pysymään jäseninä.

+ Selvät askeleet toiminnan kehittämiseen koko jäsenistön sitouttamiseksi

 

Trendiseuranta

Trendiseurannassa teimme sosiaalisen median tutkimukseen perustuvaa analyysiä siitä, millaiseksi järjestön toimintakenttä kehittyy jatkossa.

+ Mahdollisuus valmistautua muutokseen pitkällä aikavälillä

 

Jäsensegmentointi

Järjestön jäsenistö muodostuu eri ikäisistä suomalaisista ympäri Suomen, joten se pitää sisällään erilaisia toiveita myös järjestön toiminnalle. Järjestön haasteena on ollut moninainen jäsenistö, jonka toiveet ja tarpeet eroavat toisistaan jopa merkittävästi. Kaikkia haluttaisiin kuitenkin pystyä palvelemaan mahdollisimman hyvin. Jäsensegmentoinnin avulla tunnistimme jäsenistöstä segmenttejä mm. sitoutuneisuuden, järjestön toimintaan liittyvien toiveiden sekä asenteiden perusteella.

+ Mahdollisuus kehittää toimintaa aidosti erilaisia jäseniä kuunnellen
+ Mahdollisuus kohdentaa toimintaa ja viestintää juuri tietyistä asioista kiinnostuneille jäsenille

 

Liittoon kuulumattomat jäsenet

Uusjäsenhankintaa varten selvitimme, miksi osa järjestön kohderyhmään kuuluvista ei koskaan liity jäseniksi. Samalla selvitimme heidän mielikuviaan järjestöstä ja siitä, millaiset asiat saisivat heidät liittymään ja missä kanavissa järjestön pitäisi näkyä, että sen toiminta tulisi tutuksi.

+ Viestinnän sisältö ja kanavat uusjäsenhankintaan


Ota yhteyttä

Autamme mielellämme, ratkotaan haasteet ja kehitään toimintaanne entistä paremmaksi yhdessä!

LAITA VIESTI LOMAKKEELLA TAI
OLE SUORAAN YHTEYDESSÄ


Hanna-Leena Heinosaari
Tutkimuspäällikkö
050 308 3005
hanna-leena.heinosaari@taloustutkimus.fi


Anne Kosonen
Tutkimuspäällikkö
040 585 7774
anne.kosonen@taloustutkimus.fi