Jäsen- ja sidosryhmäkyselyt

Jäsenkyselyt ovat erinomainen keino ylläpitää yhdistyksen hyviä käytäntöjä. Yhdistyksen toiminnan vilkkaus ja laajuus vaikuttavat siihen, kuinka usein jäsenkyselyjä on hyvä tehdä. Samoin suuret kehityshankkeet vaativat usein jäsenistön mielipiteiden kuulemista. 

Ota yhteyttä


Yleisimmin jäsenistöltä kysytään mielipidettä seuraavista asioista:

  • Yhdistyksen toiminnasta yleensä
  • Tulossa olevasta hankkeesta tai projektista
  • Tyytyväisyydestä yhdistyksen toimintaan
  • Toiveista tulevaan toimintaan
  • Tyytyväisyydestä tiettyyn yhdistyksen toiminnan osa-alueeseen

Jäsenten yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti osallistumismahdollisuuden tarjoaminen kaikille yhtäläisesti on lähtökohtamme. Myös jäsenkyselyn tulokset kannattaa raportoida kattavasti koko jäsenistölle ja tuloksia hyödyntää yhdistyksen toiminnassa. Kun tuloksien vaikutukset huomataan koko jäsenistössä, motivaatio kyselyihin vastaamiseen pysyy korkealla myös tulevaisuudessa. 

Sidosryhmätutkimus laajentaa kyselyn esimerkiksi sijoittajiin, yhteistyökumppaneihin, regulaattoreihin, medioihin, asiakkaisiin, omiin työntekijöihin jne., ihan kulloisenkin tarpeen mukaan.

Sidosryhmätutkimus vastaa useimmiten kysymykseen "Kuinka hyvin organisaation toiminta vastaa sidosryhmien odotuksia?" tai "Miten organisaation toimintaa voisi kehittää?"

Jäsen-/sidosryhmätutkimuksen voi toteuttaa monin eri tavoin; sähköpostikutsuin netissä, puhelimitse, kirjeitse, somessa jne.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää eri mahdollisuuksista!

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää