Sidosryhmätutkimukset

Sidosryhmätutkimuksen avulla kerätään ja analysoidaan tietoa esimerkiksi organisaation rahoittajilta, sijoittajilta, jälleenmyyjiltä, yhteistyökumppaneilta, asiakkailta, henkilöstöltä, medialta tai kuluttajilta. Sidosryhmätutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, mitkä ovat organisaation sidosryhmien tarpeet, odotukset, huolenaiheet ja intressit liittyen organisaation toimintaan.

Ota yhteyttä


Sidosryhmätutkimus selvittää muun muassa seuraavia asioita:

  1. Toiminnan tunteminen
  2. Toiminnan laatu
  3. Mielikuvalliset tekijät
  4. Viestinnällinen osio (kanavat/sisältö)
  5. Organisaation strategiaan liittyvät kysymykset
  6. Benchmarking-tietoa tärkeimmistä verrokkiorganisaatioista


Sidosryhmätutkimus vastaa useimmiten kysymykseen "Kuinka hyvin organisaation toiminta vastaa sidosryhmien odotuksia?" tai "Miten organisaation toimintaa voisi kehittää?"

Sidosryhmätutkimuksen voi toteuttaa monin eri tavoin; sähköpostikutsuin netissä, puhelimitse, kirjeitse, somessa jne.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää eri mahdollisuuksista!

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää