Segmentointi

Segmentointi on asiakkaiden, kuluttajien ja yleisöjen ymmärtämistä ja ryhmittelyä kohderyhmiksi. Taloustutkimus tarjoaa segmentoinnin koko paketin – tiedonkeruusta ymmärrykseen, segmenteistä strategiaan, ja asiakasprofiileista kohderyhmiksi.

Ota yhteyttä


Syvällisempää kohderyhmäymmärrystä

Perinteisesti segmentointi tarkoittaa jonkin ihmisryhmän jakamista osiin erilaisten ominaisuuksien, esimerkiksi iän, sukupuolen tai asumisen perusteella. Pintapuolinen tieto toimialasta tai yleisöstä on kuitenkin tehoton pohja strategian rakentamiseksi ja toteuttamiseksi sekä riittämätön väline markkinoinnin, tuotekehityksen ja viestinnän ohjaamiseen. Meille segmentointi tarkoittaa paljon enemmän.

Segmentointi tarkoittaa meille syväluotaavaa katsausta siihen, mistä ihmisen tunnistaa ja millaiset tekijät erottelevat ihmisryhmiä. Ulkoisiin ominaisuuksiin yhdistämme ihmisen sisäisen maailman; mikä häntä kiinnostaa, mikä puhuttelee, mikä aiheuttaa vierastusta, mikä ihastusta? Miten tämä tieto saadaan tiivistettyä palvelemaan strategian suunnittelua ja toteutusta? Segmentointi tunnistaa asiakas- ja kuluttajapersoonat, miten heidät erottaa toisistaan, millainen viesti heitä koskettaa ja miten heidät tavoittaa markkinoinnilla? Hyvin tehty segmentointi alkaakin hyvin suunnitellusta ja asiakkaan tilanteen ja tarpeet huomioivasta kyselytutkimuksesta. Segmentointi voi olla kertaluonteinen tai pitkän aikavälin ratkaisu useamman vuoden aikahorisontilla.

Ryhmäytin – segmentoinnin kevyempi muoto

Ryhmäytin on tuotenimi, mutta sanalla sanoen se tarkoittaa klusterianalyysia. Kehitimme Ryhmäyttimen tavaksi tiivistää kyselytutkimuksesta oleellisimmat vastaajia erottelevat asiat visuaaliseen ja selkeään muotoon. Sen sijaan, että keskittyisimme siihen, mikä meitä tuloksissa kiinnostaa, annamme tehokkaan algoritmin paljastaa vastaajien kiinnostuksia ja ominaisuuksia eniten erottelevat tekijät. Sitten paketoimme ne sellaiseen muotoon, että ne ovat helposti ymmärrettävissä ja kommunikoitavissa asiakkaallemme ja siitä eteenpäin asiakkaan organisaatioon. Ryhmäytin on siis kyselytutkimuksen tulkintaväline ja väylä tuloksista ratkaisuihin.

Mihin Ryhmäytin sitten tarjoaa ratkaisuja? Tieto vastaajapersoonista ja niitä vastaavista vastaajaryhmistä soveltuu esimerkiksi strategian toteuttamisen, markkinoinnin, tuotekehityksen tai viestinnän tarpeisiin – käyttötapoja on yhtä monta kuin toimijoita ja tutkimuskohteita. Usein kyse on tavallaan segmentoinnin kevyemmästä ja nopeammin toteutettavasta muodosta.

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää

Perälahti Marko

Senior Client Director, Data Science marko.peralahti@taloustutkimus.fi 010 758 5290