Yritysbrändi

Brändimielikuvan kehittäminen on jatkuva prosessi.
Kehittämisen tueksi tarvitaan tietoa siitä,
millainen mielikuva omalla yritysbrändillä on ja
kuinka brändimielikuvan kehittämiseksi tehdyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet.


Erna Icén
erna.icen@taloustutkimus.fi
p. 010 758 5292

Yritysbrändi-tutkimuksella

  • Selvitetään yrityksen tunnettuus valitussa kohderyhmässä 
  • Tunnistetaan yritysbrändin vahvuudet ja kehityskohteet
  • Asemoidaan yrityksen brändi tärkeimpiin kilpailijoihin nähden
  • Selvitetään markkinointiviestinnän muistaminen ja viestinnän vaikutus brändimielikuvaan
  • Selvitetään brändin preferointi hankintapäätöksiä tehtäessä

Tutkimuksen avulla

  • Voidaan päättää yritysbrändin kehittämistä koskevista toimenpiteistä 
  • Saadaan tietoa, mitä brändivahvuuksia kannattaa hyödyntää markkinoinnissa, uusasiakashankinnassa, tuotteiden hinnoittelussa, rekrytoinnissa ja sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä