Ymmärrä ja hallitse – Segmentointi

Millaisia ovat asiakkaanne ja yleisönne ajatusten ja tunteiden tasolla? Segmentointi on asiakkaiden, kuluttajien ja yleisöjen ymmärtämistä. Taloustutkimus tarjoaa segmentoinnin koko paketin – tiedonkeruusta ymmärrykseen, segmenteistä strategiaan ja asiakasprofiileista kohderyhmiksi.


Marko Perälahti, Senior Client Director, Data Science
marko.peralahti@taloustutkimus.fi
p. 010 758 5290

Kaikki kuluttajat, yhdessä paikassa

Perinteisesti segmentointi tarkoittaa jonkin ihmisryhmän jakamista osiin erilaisten ominaisuuksien, esimerkiksi iän, sukupuolen tai asumisen perusteella. Pintapuolinen tieto toimialasta tai yleisöstä on kuitenkin tehoton pohja strategian rakentamiseksi ja toteuttamiseksi ja riittämätön väline markkinoinnin, tuotekehityksen ja viestinnän ohjaamiseen. Meillä Taloustutkimuksessa segmentointi tarkoittaa jotain aivan muuta. Tekoälyn aikakaudella pystymme paljon parempaan kuin ihmisten jaottelemiseen ilmeisimpien ominaisuuksien perusteella. Erityisesti Taloustutkimuksessa, jossa käytössämme on vuosikymmenten kokemus ihmisten arvojen, asenteiden, mielipiteiden ja tottumusten selvittämisestä.

Segmentointi tarkoittaa meillä syväluotaavaa katsausta siihen, mistä ihmisen tunnistaa ja millaiset tekijät erottelevat ihmisryhmiä. Ulkoisiin ominaisuuksiin yhdistämme ihmisen sisäisen maailman; mikä häntä kiinnostaa, mikä puhuttelee, mikä aiheuttaa vierastusta, mikä ihastusta? Miten tämä tieto saadaan tiivistettyä palvelemaan strategian suunnittelua ja toteutusta? Segmentointi tunnistaa asiakas- ja kuluttajapersoonat, miten heidät erottaa toisistaan, millainen viesti heitä koskettaa ja miten heidät tavoittaa markkinoinnilla?

Hyvin tehty segmentointi alkaa hyvin suunnitellusta kyselytutkimuksesta. Siitä mekin lähdemme liikkeelle. Kaikki räätälöidään asiakkaan tarpeisiin, olivat ne sitten markkinointia, kohdentamista, viestintää, tuotesuunnnittelua tai strategian suunnittelua ja toteuttamista. Segmentointi on pitkän aikavälin ratkaisu useamman vuoden aikahorisontille – tämän takaa projektin huolellinen suunnittelu ja toteutus sekä tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa alkumetreiltä maaliviivalle.

Lue lisää strategisesta kohderyhmäsegmointinnista.

Marko Perälahti
marko.peralahti@taloustutkimus.fi
p. 010 758 5290