Työssä innostuminen

Taloustutkimuksen ja Kuntoutussäätiön yhdessä kehittämän Työssä innostumisen mittaristo on täsmätyökalu yritysjohdolle, joka haluaa johdattaa yrityksensä menestysyritysten joukkoon.


Paula Lehto
paula.lehto@taloustutkimus.fi
p. 010 7585 275

Tuotekuvaus

Käyttäytymistieteelliset ja aivotutkimukset osoittavat, että ihmisten fokusoituminen pelkkiin ongelmiin synnyttää helposti toivottomuuden tunnetta ja negatiivisuuden kierteen. Keskittymällä siihen, mikä on hyvää ja miten tätä hyvää voidaan vahvistaa, saadaan aikaan myönteisen uudistumisen ja parantamisen kierre sekä voimaantumisen tunteita henkilöstön parissa. Työssä innostumista mitattaessa huomiota kiinnitetään juuri niihin asioihin, joissa työntekijöiden sitoutuminen organisaatioon, tehtäviinsä ja niiden toteuttamiseen on suurta.
 
Konseptissamme työssä innostumista mitataan viidentoista kysymyksen avulla, joten vastaaminen on helppoa ja nopeaa, samoin kuin seurantatutkimuksen toteuttaminen. Osa väittämistä mittaa tekijöitä, joihin henkilö voi vaikuttaa itse, osa tekijöistä on johtamiseen liittyviä. Raportti kertoo konkreettisesti, mihin asioihin pitää ensisijaisesti panostaa, jotta työssä innostumista saadaan kasvatettua.

Yrityksesi tulokset ja onnistuminen suhteutetaan vertailutietopankin tuloksiin. Tietopankin tulokset perustuvat 1074 vastaajan antamiin tietoihin. Vertailutiedot edustavat erikokoisia yrityksiä eri alueilta ja toimialoilta. Mukana on niin työntekijä- kuin johtavassa asemassakin olevia.