Tuotekehitystutkimukset

Tärkeimmät tuoteominaisuudet, tuotteen optimaalinen hinta, kuluttajien käyttämät valintakriteerit, markkinointiviestien toimivuus - kaikkiin näihin kannattaa ottaa avuksi monimuuttuja-analyysi, jonka avulla päätöksenteosta tulee markkinalähtöistä ja rationaalista. Käytössämme ovat mm. Conjoint-, MaxDiff- ja Turf-analyysit.


Marko Perälahti
marko.peralahti@taloustutkimus.fi
p. 010 758 5290

Tuotekuvaus

Conjoint

Choice Based Conjoint (CBC) ja Adaptive Choice Based Conjoint (ACBC) -menetelmien avulla voidaan hakea tuotteille optimaalista hintatasoa ja ominaisuuksien kombinaatioita vallitsevassa markkinatilanteessa. Lisäksi tilaaja voi tutkia eri hinnan ja ominaisuuksien kombinaatioita Online Market Simulatorin avulla. Simulaattorin käyttöön myydään vuoden lisenssejä, ja siihen voi sijoittaa toteutettujen tutkimusten aineistoja.

ACBC sopii monimutkaisten palveluiden tai tuotteiden tutkimiseen. Kysely on CBC:tä vuorovaikutteisempi, sillä aluksi vastaaja määrittää oman ihannetuotteensa, jonka pohjalta esitetään kilpailevat vaihtoehdot. Asetelman ansiosta ACBC-analyysin voi tehdä pienemmällä vastaajamäärällä kuin CBC-analyysin.

MaxDiff

Maximum Difference (MaxDiff) -analyysi tarjoaa hyvän vaihtoehdon, kun pitää laittaa useita tekijöitä preferenssi- /tärkeysjärjestykseen. MaxDiff erottelee tavanomaisia preferenssilistoja tehokkaammin eri tekijät. Se eliminoi vastaajien erilaiset tyylit käyttää esim. Likert-asteikkoa. Lisäksi se mahdollistaa vertailun eri maiden välillä eliminoiden kulttuurierot vastaamisessa. Tyypillisiä aiheita, joissa MaxDiff-analyysiä voidaan hyödyntää, ovat erilaisten viestien testaaminen, tuoteominaisuudet ja valintakriteerit. MaxDiff-analyysiä voidaan syventää segmentoimalla vastaaja eri ryhmiin sen mukaan mitä tekijöitä kuluttajat ostopäätöksiä tehdessään painottavat. Tämä mahdollistaa kuluttajien profiloinnin esimerkiksi ostokriteerien perusteella.

TURF

Total Unduplicated Reach and Frequency (TURF) -analyysi on työkalu valikoimien optimointiin silloin, kun vaihtoehtoja on useita (liikaa) ja halutaan selvittää tuoteportfolion kattavuus. Se vastaa kysymykseen, minkälaisella tuoteportfoliolla saadaan suurin markkinaosuus. Yksittäinen tuote voi olla jonkun ryhmän suosiossa samalla kuitenkin karkottaen muita, eikä pienen ryhmän hittituote välttämättä paranna valmistajan/markkinoijan markkinaosuutta. TURFin avulla voidaan hakea vastaus vaikka silloin, kun pitää valita kaksi mediaa esimerkiksi viidestä, jotka sopivat kohderyhmälle. Tai kun hyllyssä on tilaa kymmenelle tuotteelle, jotka pitää valita 20 tuotteesta.