Strateginen kohderyhmäsegmentointi

Strateginen kohderyhmäsegmentointi on avain tulokselliseen tiedolla johtamiseen.


Juha Painilainen, Director, Sales
juha.painilainen@taloustutkimus.fi
p. 040 050 2428

Strateginen segmentointi on yrityksen johdon työkalu asiakaskeskeisen tekemisen ja yrityskulttuurin vahvistamiseksi. Strategisen tason segmentoinnin tavoitteisiin kuuluu tunnistaa toisistaan eroavia asiakasryhmiä, joilla on omia tarpeita, sekä luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Se auttaa siis yritystä tunnistamaan itselleen potentiaalisimmat asiakasryhmät ja niiden tarpeet. Parhaimmillaan asiakassegmentointi antaa koko organisaatiolle yhteisen ymmärryksen siitä, kenelle tuotteita tai palveluita kehitetään ja miten valituille segmenteille markkinoidaan.

Teknisesti segmentointi on verrattain helppo toteuttaa, mutta segmentoinnin hyödyntäminen vaatii empaattisuutta ja rohkeutta: sitä, että uskaltaa kysyä asiakkailta ”miten me voimme palvella teitä” ja sitä, että ottaa saamansa vastauksen aidosti huomioon liiketoiminnan suunnittelussa. Yksittäisten asiakkaiden mielipiteiden huomioiminen on vaikeaa, mutta segmentoinnin avulla kuunneltavien mielipiteiden määrä pystytään rajaamaan hallittavaksi.

Kun tunnistettujen segmenttien pohjalta luodut asiakaspersoonat kiinnitetään koko asiakaskantaan, saadaan kattava kuva nykyisestä sekä piilevästä asiakaspotentiaalista. Segmentit voidaan myös mallintaa koko väestöön ja viedä suoraan markkinoinin kohderyhmiksi medioihin.

Segmentit voidaan myös kiinnittää Taloustutkimuksen nettipaneeliin. Tämä mahdollistaa jatkotutkimusten kohdistamisen tietyille segmenteille tai vaihtoehtoisesti jollakin muulla perusteella kohdennetun tutkimuksen tulosten raportoimisen segmenteittäin.

Kysy meiltä lisää!