PR Barometer®

Aalundin PR Barometer® on Pohjois-Euroopan laajin viestinnän kyselytutkimus, joka mittaa toimittajien näkemyksiä organisaatioiden ja yritysten mediasuhteiden hoitamisesta sekä yleisestä mediaprofiilista. Tutkimus toteutetaan samanaikaisesti Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.


Essi Hyyppä
essi.hyyppa@taloustutkimus.fi
p. 010 758 5241

Tuotekuvaus

Tutkimuksessa haastatellaan valtakunnallisissa, alueellisissa ja paikallisissa medioissa työskenteleviä toimittajia. Toimittaja valitsee tutkimuksessa mukana olevista organisaatioista ne, joita hän haluaa arvioida ja joihin hän on ollut yhteydessä vuoden sisällä.

Viestinnästä vastaavat henkilöt saavat tämän tutkimuskonseptin kautta toimittajakontakteiltaan perusteellisen arvion työnsä onnistumisesta. Tutkimus antaa selkeän kuvan siitä, millä osa-alueilla median kanssa työskentelyä kannattaa kehittää. Tutkimustulosten avulla voidaan parantaa organisaation yhteistyötä median kanssa niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.

Tutkimus keskittyy seuraavien neljän teeman ympärille:

1. Aktiivinen kontakti
2. Yleinen kontakti
3. Ylin johto
4. Imago


Kysymyslomake on valmiiksi suunniteltu. Haastatteluihin on kuitenkin mahdollista lisätä omia kysymyksiä ja räätälöidä tutkimus omalle organisaatiolle sopivaksi.

Aalundin PR Barometer® on toteutettu Suomessa vuodesta 2011 alkaen. Taloustutkimus ja Aalund PR & Communication sopivat keväällä 2015 Aalundin PR Barometerin Suomen liiketoiminnan siirtymisestä lisenssillä Taloustutkimukselle.

Tutkimus tehdään kaksi kertaa vuodessa. Keväisin PR Barometer®, business (yritykset tutkittavana) ja syksyisin PR Barometer®, public (julkiset organisaatiot tutkittavana).