Lukija- ja lukemistutkimukset

Asiakas-, ammatti- ja järjestölehti on tärkeä tiedotuskanava ja markkinointiväline sidosryhmille mutta lehden on oltava lukijalle hyödyllinen. Hyvä ja toimiva lehti vahvistaa asiakasuskollisuutta, vahvistaa ammatti-identiteettiä, tukee markkinointiviestintää, terävöittää imagoa ja brändiä, sekä toimii suorana vuorovaikutuskanavana kohderyhmään.


Katja Mikkonen
katja.mikkonen@taloustutkimus.fi
p. 010 758 5257

Anne Melander
anne.melander@taloustutkimus.fi
p. 010 758 5356

Tuotekuvaus

Taloustutkimuksella on useiden vuosien kokemus lukijatutkimuksista ja palvelemme mielellämme lehtenne kehityshankkeissa. Lukemistutkimuksen tulosten ammattitaitoinen analysointi ja tulkinta varmistaa tulosten hyödynnettävyyden lehden kehittämisessä, palveluiden ja tuotteiden markkinoinnissa, ammatillisen identiteetin vahvistamisessa sekä lukijapalautteen saamisessa. 

Näköislehti apuna vastaamisessa

Lukemistutkimus voidaan toteuttaa kauttamme kirjekyselynä, puhelinhaastatteluna tai internetkyselynä. Viime aikoina lukijatutkimuksissa ovat yleistyneet muita menetelmiä täydentävänä tukena internetkyselyt, joissa vastaamisen helpottamiseksi tutkittavana oleva lehti on muokattu Flash-näköislehdeksi. Vastattaessa lehti on tutkimuslomakkeen oikealla puolella ja lehteä koskevat kysymykset vasemmalla puolella (kokeile tästä!). Näköislehteä voi selata internetissä sivu kerrallaan aivan kuten paperilehteäkin. Näin vastaaminen ja lehden selailu onnistuu yhtä aikaa kätevästi.