Jäsen- ja sidosryhmäkyselyt

Jäsenkyselyt ovat erinomainen keino ylläpitää yhdistyksen hyviä käytäntöjä. Yhdistyksen toiminnan vilkkaus ja laajuus vaikuttavat siihen, kuinka usein jäsenkyselyjä on hyvä tehdä. Samoin suuret kehityshankkeet vaativat usein jäsenistön mielipiteiden kuulemista. Sidosryhmätutkimus puolestaan laajentaa kyselyn esimerkiksi sijoittajiin, yhteistyökumppaneihin, regulaattoreihin, medioihin, asiakkaisiin, omiin työntekijöihin jne., ihan kulloisenkin tarpeen mukaan.


Juho Rahkonen
juho.rahkonen@taloustutkimus.fi
p. 010 758 5227

Tuotekuvaus

Jäsenkyselyitä ja sidosryhmätutkimuksia toteutetaan vaihtelevista aihepiireistä.

Yleisimmin yhdistysten jäsenistöltä kysytään mielipidettä:

  • yhdistyksen toiminnasta yleensä
  • tulossa olevasta hankkeesta tai projektista
  • tyytyväisyydestä yhdistyksen toimintaan
  • toiveista tulevaan toimintaan
  • tyytyväisyydestä tiettyyn yhdistyksen toiminnan osa-alueeseen

Jäsenten yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti osallistumismahdollisuuden tarjoaminen kaikille yhtäläisesti on lähtökohtamme. Myös jäsenkyselyn tulokset kannattaa raportoida kattavasti koko jäsenistölle ja tuloksia hyödyntää yhdistyksen toiminnassa. Kun tuloksien vaikutukset huomataan koko jäsenistössä, motivaatio kyselyihin vastaamiseen pysyy korkealla myös tulevaisuudessa. 

Sidosryhmätutkimus vastaa puolestaan useimmiten kysymykseen "Kuinka hyvin organisaation toiminta vastaa sidosryhmien odotuksia?". Tai "Miten organisaation toimintaa voisi kehittää?"

Jäsen-/sidosryhmätutkimuksen voi toteuttaa monin eri tavoin, sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse, somessa, miten jäsenistö tai sidosryhmä parhaiten ja kattavimmin tavoitetaan.