Henkilöstökokemus

Taloustutkimuksen henkilöstötutkimus-konseptin ”Henkilöstökokemus AVAIN” avulla mitataan henkilöstön tyytyväisyyden taso sekä määritellään kehityskohteet hyödynnettäväksi toiminnan edelleen kehittämisessä.


Paula Lehto
paula.lehto@taloustutkimus.fi
p. 010 758 5275

Tuotekuvaus

Tutkimuksen sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Räätälöinnissä huomioidaan mm. yrityksen arvot ja strategia, aiemmat kehityskohteet ja mahdolliset indeksilukulaskennat tuloskortteja varten.

Tutkimuksen avulla:

  • selvitetään henkilöstön tyytyväisyys eri osa-alueisiin (mm. oma työ, sisäinen tiedonkulku, johtaminen)
  • mitataan henkilöstön sitoutumista ja uskollisuutta erillisillä analyyseilla
  • tunnistetaan tärkeimmät kehityskohteet osa-alueittain ja kokonaistasolla 
  • suhteutetaan tulokset vertailutietopankkiin siltä osin kuin kysymykset ovat samoja kuin Taloustutkimuksen HENKILÖSTÖKOKEMUS-mallilomakkeella. Tietopankissa on lähes 4800 vastaajaa ja se on päivitetty viimeksi syyskuussa 2019
  • selvitetään henkilöstön suositteluhalukkuus.