Digitaalinen media

Palvelemme asiakkaitamme kaikissa tutkimustarpeissa liittyen mm. digimarkkinointiin, verkkopalveluihin sekä verkkokauppaan. Samalla teemme omana tuotantonamme ilmiötutkimusta eri aiheista digitalisaation ympärillä kuten mm. kuluttajien mediakäytön muutoksesta.


Kari Roose
kari.roose@taloustutkimus.fi
p. 010 758 5361

Tuotekuvaus

Tyypillisiä digitaalisen median tutkimusaiheitamme ovat:

 • verkkopalveluiden tutkimukset
 • verkko- ja some-yleisöjen profilointi ja segmentointi
 • sisältömarkkinoinnin tukeminen; sisältöjen käyttäjät sekä käytön muodot ja motiivit
 • ostoprosessit verkossa
 • brändit verkossa
 • monikanavakampanjoiden onnistumisen arviointi brändin näkökulmasta
 • suositteluhalukkuus verkossa, NPS
 • mediatutkimus perinteisessä ja digitaalisessa mediassa

 

Verkkopalveluiden käyttäjätutkimus

Verkkopalveluiden käyttäjätutkimuksissa kerätään verkkosivuston sekä mahdollisten some-kanavien todellisilta käyttäjiltä näkemyksiä palvelun sisällöstä, palvelun tuottamasta lisäarvosta käyttäjille, sekä sen toimivuudesta. Lähtökohtamme on hyvin kohderyhmäperusteinen - vain tuntemalla ylisönsä voi organisaatio tarjota tälle relevanttiä sisältöä, ja siten luoda verkkopalveluilla arvoa asiakkaille ja organisaatiolle itselleen. Käyttäjätutkimuksissa selvitetään verkkopalvelun käytöstä muun muassa seuraavia asioita:

 • kävijäprofiilit
 • motiivit, millaista sisältöä käyttäjät tulivat hakemaan
 • palvelun käyttötavat
 • tyytyväisyys palvelun sisältöön, koettu hyöty
 • suositteluhalukkuus
 • sivuston käytettävyys
 • uuden palvelun ennakkotestaus proto- tai beta-vaiheessa, jolloin ohjaamme palveluun koekäyttäjiä palvelun oikeasta kohderyhmästä
 • muut tuotekehitysaiheet


Suunnittelemme verkkopalvelun kävijätutkimuksen aina yhteistyössä tutkimuksen tilaajan kanssa, joskin vuosien varrella toimivaksi osoittautunut perusrunkomme on erinomainen lähtökohta tutkimuksen suunnitteluun.
 

Käytettävyystutkimukset

Yksinkertaisimmallaan käytettävyydellä tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin ja tarkoituksenmukaisesti  loppukäyttäjät osaavat käyttää tuotetta tai palvelua. Käyttäjän kokemusta voidaan tarkastella esimerkiksi tehokkuuden, miellyttävyyden ja hyödyllisyyden näkökulmista. Käytettävyyden tutkimuspalvelut on suunnattu sekä internet- ja mobiilipalveluiden suunnittelijoille että ko. palveluiden tarjoajille. 

Internet- ja mobiilipalveluiden käytettävyyttä voidaan Taloustutkimuksessa tutkia kolmella tavalla: valikoimaan kuuluvat käytettävyyskysely aidossa kohderyhmässä, tehtäväperusteinen kvalitatiivinen käytettävyystesti sekä käyttäjien ryhmäkeskustelut.