Osaamisemme

Haluamme ymmärtää eri toimialojen erityisluonteita ja tarpeita ja tuottaa monipuolista, syvällistä ymmärrystä kaikille toimijoille. Ota yhteyttä jos haluat tietää, minkälaista tietoa ja lisäymmärrystä voimme tarjota juuri sinun toimialallesi. 

OTA YHTEYTTÄ


Tietoa, osaamista ja näkemystä toimialoittain

Tutkijatiimimme ovat erikoistuneet tuottamaan ja analysoimaan tietoa toimialoittain. 50 vuoden aikana olemme keränneet tietoa monipuolisesti ja pystymme siis hyödyntämään jo olemassa olevaa sekä kustannustehokkaasti keräämään uutta tietoa seuraavilta toimialoilta:

  • Asuminen
  • Liikenne
  • Ravinto
  • Kaupunki ja kunta
  • Julkinen valta
  • Hyvinvointi

Toimitko jollakin näistä toimialoista? Vai jollakin muulla - teemme tutkimuksia kaikille toimialoille. Tulemme mielellämme keskustelemaan mitä tiedontarpeita organisaatiollasi on ja mitä hyödyllistä tietoa voimme tarjota valmiina, ja miten selvittäisimme loput.

OTA YHTEYTTÄ

Esimerkkejä toimialakohtaisista tutkimuskonsepteista


RAVINTO

Suomi syö -tutkimus

Suomi Syö on vuodesta 1985 tehty tutkimus, joka sisältää arvokasta tietoa ruokailusta ja ruoasta. Se on kattava tietopaketti ruokatrendeistä sekä ruokaan liittyvistä asenteista.

HYVINVOINTI

Suomi hoitaa -tutkimus

Tutkimus pitkäaikaisairauksien hoidosta – suomalaisten hoitoon pääsystä ja hoidossa pysymisestä. Selvitämme kuinka hyvin hoitoon sitoudutaan ja millaista tukea sekä tietoa potilaat ja heidän läheisensä tarvitsevat.

JULKINEN VALTA

Politiikan vuosi

Mikä politiikassa puhutti viime vuonna? Keräämme tietoa suomalaisten tuntemuksista läpi vuoden. Puhelinhaastattelussa kysymme mikä viime aikojen kotimaan politiikan positiivinen ja negatiivinen tapahtuma heillä on jäänyt päällimmäisenä mieleen. Vastaukset aihemallinnetaan tekstianalytiikalla, koneoppimisen menetelmällä ja visualisoimalla aiheissa tapahtuvat muutokset.

Asuminen

Kaupunkiasuminen Suomessa

Uusi tutkimuskonsepti, jossa selvitämme suomalaisten kaupunkilaisten asumisen tarpeista ja aikomuksista asumiseen liittyen suurimmissa kasvukeskuksissa. Asiakkaidemme kanssa yhteistyössä kehitetty konsepti antaa syvällisen ymmärryksen myös erilaisista asukasryhmistä suurimmissa kasvukeskuksissa.