Tutkimusvastaajat

Tutkimusvastaajat

LYHYESTI

Taloustutkimus kerää tietoja tutkimusvastaajista kolmella tavalla:

 1. Vastaajien itsensä antamat tiedot, kuten tutkimusvastaukset sekä vastaajan taustatiedot
 2. Vastaajien taustatiedoista ja tutkimusvastauksista johdetut tiedot, kuten erilaiset segmentointitiedot
 3. Ulkoisista lähteistä kerätyt tai ostetut tiedot, jotka voidaan yhdistää tutkimusvastaajiin. Tällaisia tietoja ovat esim. Tilastokeskuksen tilastot sekä kaupallisista rekistereistä ostetut tiedot.

Tutkimusvastaajien antamia tietoja käytetään ensisijaisesti tutkimustulosten raportointiin ja analysointiin. Tutkimustulokset raportoidaan tutkimuksen tilaajalle sellaisessa muodossa, että yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa. Tutkimusvastaajien antamista tiedoista voidaan muodostaa uusia johdettuja tietoja, joita voidaan käyttää tutkimustulosten analysoimiseen sekä Taloustutkimuksen omien rekistereiden ja asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden rekisterien rikastamiseen. 

Taloustutkimus on sitoutunut suojaamaan tutkimusvastaajien anonymiteettiä. Tunnistettavia henkilötietoja, joita ovat nimi, katuosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, voidaan luovuttaa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille silloin, kun tietojen vastaanottajalla on oikeus käsitellä tietoja ja se on tutkimustulosten hyödyntämisen kannalta välttämätöntä. ESOMARin sääntöjen mukaisesti varmistamme tutkimusvastaajien luvan tunnistettavien henkilötietojen luovutukseen. 

Tutkimusvastaajan antamia henkilötietoja ei koskaan luovuteta markkinointitarkoituksiin.

 

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME

Taloustutkimus kerää tietoja tutkimusvastaajista kolmella tavalla:

1. Vastaajien itsensä antamat tiedot, kuten tutkimusvastaukset sekä vastaajan henkilö- ja taustatiedot. Taustatietoja kysytään vaihtelevasti useimmissa tutkimuksIssa sekä Taloustutkimuksen Internet-paneeliin rekisteröidyttäessä. Rekisteröitymisen yhteydessä tallennetaan  seuraavat henkilö- ja taustatiedot:

 • Etunimi*
 • Sukunimi*
 • Sähköposti*
 • Käyttäjätunnus*
 • Salasana*
 • Katuosoite
 • Postinumero*
 • Postitoimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Sukupuoli
 • Syntymävuosi
 • Koulutukseen liittyviä tietoja
 • Elinvaiheeseen ja talouteen liittyviä tietoja
 • Työssäkäyntiin liittyviä tietoja
 • Kiinnostuksen kohteisiin liittyviä tietoja

*pakollinen tieto 


Ryhmä-, teema-, ja syvähaastattelujen yhteydessä haastattelut voidaan nauhoittaa tai videoida. Nauhoittamisesta ja videoinnista kerrotaan haastateltaville etukäteen. 

Internet-lomakkeella tehtyjen tutkimuskyselyiden yhteydessä voidaan vastaajien kiinnostuksen kohteita selvittää internet-selaimen evästetietojen perusteella, eli käytännössä selaushistorian perusteella. Selaushistoriasta muodostetaan tekoälyn avulla kiinnostusprofiili, jota käytetään täydentämään tutkimustuloksia. Silloin kun evästetietoja aiotaan käyttää, siihen kysytään tutkimusvastaajan lupa kyseisen tutkimuksen yhteydessä. Yksittäisen vastaajan kiinnostusprofiilin tietoja ei luovuteta Taloustutkimuksen ulkopuolelle, vaan tulokset raportoidaan sellaisessa muodossa, ettei yksittäistä tutkimusvastaajaa voida tunnistaa.

Tutkimukseen vastanneiden henkilöiden kesken saatetaan arpoa palkintoja ja palkintojen voittajien nimet julkaistaan Taloustutkimuksen internet-sivustolla. Tutkimusvastaajilta kysytään heidän halukkuudestaan osallistua arvontaan, mutta voittajan nimen julkaisemista ei voi kieltää. Voittajan nimi julkaistaan sivulla Tutkimusvastaajille ja hänestä kerrotaan etu- ja sukunimi, paikkakunta sekä missä arvonnassa hän voitti.
 

2. Vastaajien taustatiedoista ja tutkimusvastauksista johdetut tiedot, kuten erilaiset segmentointitiedot.
 

3. Ulkoisista lähteistä kerätyt tai ostetut tiedot, jotka voidaan yhdistää tutkimusvastaajiin. Tällaisia tietoja ovat esim. Tilastokeskuksen tilastot sekä kaupallisista rekistereistä ostetut tiedot. Tietoja hankitaan vain luotettavista lähteistä ja Taloustutkimus varmistaa, että tietojen luovuttajalla on oikeus luovuttaa ne.

 

MIHIN KÄYTÄMME TIETOJASI

Tutkimusvastaajien antamia tietoja käytetään ensisijaisesti tutkimustulosten raportointiin ja analysointiin. Tutkimustulokset raportoidaan tutkimuksen tilaajalle sellaisessa muodossa, että yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa. Tutkimuksen tilaajalla on halutessaan oikeus saada vastausdata esimerkiksi Excel-taulukkona, mutta silloinkaan yksittäisen vastaajan henkilöllisyys ei ole tunnistettavissa. Tutkimusten tilaajat käyttävät tutkimustuloksia oman toimintansa kehittämiseen, mm. asiakaspalvelun kehittämiseen, tuote- ja palvelukehitykseen, markkinapotentiaalin arviointiin sekä viestinnän suunnitteluun.

Taloustutkimus on sitoutunut suojaamaan vastaajien anonymiteettiä. Tunnistettavia henkilötietoja, joita ovat nimi, katuosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, voidaan luovuttaa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille silloin kun tietojen vastaanottajalla on oikeus käsitellä tietoja ja se on tutkimustulosten hyödyntämisen kannalta välttämätöntä. ESOMARin sääntöjen mukaisesti varmistamme tutkimusvastaajien luvan tunnistettavien henkilötietojen luovutukseen.

Tutkimusvastaajan antamia henkilötietoja ei koskaan luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tutkimusvastaajien antamista tiedoista voidaan muodostaa uusia johdettuja tietoja, joita voidaan käyttää tutkimustulosten analysoimiseen sekä Taloustutkimuksen omien rekisterien ja asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden rekisterien rikastamiseen. Useimmat johdetut tiedot muodostetaan käyttäen tilastollisia monimuuttujamenetelmiä, jotka valitaan aina tapauskohtaisesti. Lisätietoja monimuuttujamenetelmistä löytyy esimerkiksi Wikipedian sivulta Multivariate statistics (englanniksi).

Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden rekistereiden rikastaminen tehdään useimmiten käyttäen tilastollisia ennustemalleja, jolloin yksittäinen tutkimusvastaaja ei ole tunnistettavissa rikastamiseen käytetystä aineistosta. Taloustutkimuksen asiakkaat ja yhteiskumppanit käyttävät rikasteita toimintansa kehittämiseen ja asiakkuuksien hoitamiseen, kuten segmenttikohtaisten markkinointitoimenpiteiden suunnitteluun ja markkinoinnin kohderyhmien muodostamiseen. Lisätietoja tilastollisesta ennustamisesta löytyy esimerkiksi Wikipedian sivulta Predictive analytics (englanniksi).

 

SINUN OIKEUTESI

Tutkimusvastaajana sinulla on aina oikeus tietää, mistä lähteestä yhteystietosi ovat yksittäiseen tutkimusnäytteeseen päätyneet. Yhteystiedot voivat olla peräisin neljästä erilaisesta lähteestä:

 1. Tutkimuksen tilaajan omasta rekisteristä
 2. Kaupallisesta rekisteristä
 3. Taloustutkimuksen Internet-paneelista
 4. Julkisista lähteistä

Jos olet rekisteröitynyt Internet-paneeliin, pääset tarkastelemaan ja korjaamaan antamiasi henkilötietoja Internet-panelistien omalla tutkitaan.fi -sivustolla. Voit myös poistua Internet-paneelista, jolloin poistamme antamasi henkilötiedot. Jos haluat saada tietoa omista tiedoistasi, jotka ovat peräisin muista rekistereistä, kerromme, miten saat yhteyden rekisteristä vastaavaan tahoon.

Tutkimusvastaajana sinulla on oikeus kieltää tietojesi käsittely. Jos olet rekisteröitynyt Internet-paneeliin, tietojen käsittelyn kieltäminen johtaa paneelista poistamiseen. Sinulla on myös oikeus saada henkilötietosi poistetuksi kaikista järjestelmistämme.

Tutkimusvastaajana sinulla on myös oikeus kieltäytyä vastaanottamasta tutkimuskutsuja. Jos kiellät tutkimuskutsujen lähettämisen, tallennamme tietosi kieltorekisteriin.