Sinun oikeutesi

Sinun oikeutesi

LYHYESTI

Taloustutkimus käsittelee henkilötietoja luottamuksellisesti ja läpinäkyvästi. Tässä osiossa kerromme

  • miten voit olla yhteydessä Taloustutkimukseen tietosuojaa koskevissa asioissa
  • mihin käyttötarkoitukseen keräämme henkilötietoja
  • mitä henkilötietoja keräämme
  • minne ja minkä vuoksi luovutamme henkilötietoja
  • oikeuksistasi henkilötietojen käsittelyn eri vaiheissa.

Helpoin tapa olla yhteydessä Taloustutkimukseen tietosuoja-asioissa on lähettää sähköpostia osoitteeseen tietosuoja@taloustutkimus.fi. Voit myös lähettää postia osoitteeseen

Taloustutkimus Oy / tietosuojavastaava
Lemuntie 9
00510 Helsinki

Taloustutkimuksen Internet-paneeliin antamasi tiedot tarkastat helpoiten kirjautumalla palveluun osoitteessa www.tutkitaan.fi.

Henkilötietoja kerätään tutkimusvastaajista, asiakkaista, yhteistyökumppaneista sekä henkilöstöstä liiketoiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi sekä lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Henkilötietoja kerätään vain ennalta suunniteltuihin tarkoituksiin ja vain tarvittavassa laajuudessa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille silloin kun tietojen vastaanottajalla on oikeus käsitellä tietoja. ESOMARin sääntöjen mukaisesti varmistamme tutkimusvastaajien luvan tunnistettavien henkilötietojen luovutukseen. Tutkimusvastaajien antamista tiedoista voidaan muodostaa uusia johdettuja tietoja, joita voidaan käyttää tutkimustulosten analysoimiseen sekä Taloustutkimuksen omien rekistereiden ja asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden rekisterien rikastamiseen. 

Tutkimusvastaajan antamia henkilötietoja ei koskaan luovuteta markkinointitarkoituksiin.

Asiakkaiden antamia henkilötietoja voidaan luovuttaa Taloustutkimuksen yhteistyökumppaneille silloin kun vastaanottajalla on oikeus käsitellä tietoja. Henkilöstön antamia henkilötietoja ei luovuteta Taloustutkimuksen ulkopuolelle, mutta Taloustutkimuksen yhteistyökumppanit voivat kuitenkin käsitellä tietoja Taloustutkimuksen toimeksiannosta.

Taloustutkimuksen tutkimusvastaajana, asiakkaana ja työntekijänä sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu. Lisäksi sinulla on oikeus korjata tai täydentää henkilötietojasi sekä oikeus vaatia niiden poistamista.

 

TUTKIMUSVASTAAJAT

Taloustutkimus on sitoutunut suojaamaan tutkimusvastaajien anonymiteettiä. Tunnistettavia henkilötietoja, joita ovat nimi, katuosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, voidaan luovuttaa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille silloin, kun tietojen vastaanottajalla on oikeus käsitellä tietoja ja se on tutkimustulosten hyödyntämisen kannalta välttämätöntä. ESOMARin sääntöjen mukaisesti varmistamme tutkimusvastaajien luvan tunnistettavien henkilötietojen luovutukseen.

Tutkimusvastaajan antamia henkilötietoja ei koskaan luovuteta markkinointitarkoituksiin.

Tutkimusvastaajien antamista tiedoista voidaan muodostaa uusia johdettuja tietoja, joita voidaan käyttää tutkimustulosten analysoimiseen sekä Taloustutkimuksen omien rekistereiden ja asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden rekisterien rikastamiseen. Rikastaminen pyritään tekemään tilastollisin menetelmin, jolloin yksittäinen tutkimusvastaaja ei ole tunnistettavissa. Taloustutkimuksen asiakkaat ja yhteiskumppanit käyttävät rikasteita toimintansa kehittämiseen ja asiakkuuksien hoitamiseen, kuten segmenttikohtaisten markkinointitoimenpiteiden suunnitteluun ja markkinoinnin kohderyhmien muodostamiseen.

Tutkimusvastaajana sinulla on aina oikeus tietää, mistä lähteestä yhteystietosi ovat yksittäiseen tutkimusnäytteeseen päätyneet. Yhteystiedot voivat olla peräisin neljästä erilaisesta lähteestä:

  1. Tutkimuksen tilaajan omasta rekisteristä
  2. Kaupallisesta rekisteristä
  3. Taloustutkimuksen Internet-paneelista
  4. Julkiset lähteet

Jos olet rekisteröitynyt Internet-paneeliin, pääset tarkastelemaan ja korjaamaan antamiasi henkilötietoja Internet-panelistien omalla tutkitaan.fi -sivustolla. Voit myös poistua Internet-paneelista, jolloin poistamme antamasi henkilötiedot. Jos haluat saada tietoa omista tiedoistasi, jotka ovat peräisin muista rekistereistä, kerromme, miten saat yhteyden rekisteristä vastaavaan tahoon.

Tutkimusvastaajana sinulla on oikeus kieltää tietojesi käsittely. Jos olet rekisteröitynyt Internet-paneeliin, tietojen käsittelyn kieltäminen johtaa paneelista poistamiseen. Sinulla on myös oikeus saada henkilötietosi poistetuksi kaikista järjestelmistämme.

Tutkimusvastaajana sinulla on myös oikeus kieltäytyä vastaanottamasta tutkimuskutsuja. Jos kiellät tutkimuskutsujen lähettämisen, tallennamme tietosi kieltorekisteriin.

 

ASIAKKAAT

Asiakkaanamme sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja olemme sinusta tallentaneet ja sinulla on myös oikeus kieltää tietojesi käyttö mm. asiakasviestintään ja sähköiseen suoramarkkinointiin. Voit myös korjata tai täydentää tietojasi sekä vaatia niiden poistamisesta niiltä osin kuin niiden säilyttäminen ei perustu sopimussuhteeseen tai lakisääteiseen velvoitteeseen.

 

HENKILÖSTÖ

Taloustutkimuksen työntekijänä sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu. Henkilöstöä koskevien tietojen tallentaminen perustuu sopimukseen ja lakisääteisiin velvoitteisiin, joten tietojen käyttöä ei voi kieltää. Sopimussuhteen päätyttyä voit vaatia sellaisten tietojen poistoa, joiden säilyttämiseen Taloustutkimuksella ei ole lakisääteistä velvoitetta.