Miten käsittelemme tietojasi

Miten käsittelemme tietojasi

LYHYESTI

Käsittelemme keräämiämme henkilötietoja huolellisesti, turvallisesti ja luottamuksellisesti. Tietoja voivat käsittellä vain ennalta nimetyt henkilöt, joiden työtehtävien hoitaminen edellyttää tietojen käsittelyä. Tunnistettavia henkilötietoja, joita ovat nimi, katuosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, käsitellään vain silloin, kun se on välttämätöntä ja silloinkin se tehdään yksityisyydensuojaa vaarantamatta. Kaikkia Taloustutkimuksen työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus. Yhteistyökumppaneilta edellytämme sitoutumista voimassa olevaan lainsäädäntöön sekä Taloustutkimuksen toimintatapoihin.

Tiedot on suojattu asianmukaisella tavalla: toimitiloissa käytetään sähköistä kulunvalvontaa ja tietokoneet ja -järjestelmät on suojattu teknologisin ratkaisuin.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Henkilötietoja käsittelevät vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt, joiden on työnsä vuoksi välttämätöntä käsitellä niitä ja jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. Salassapitosopimukseen sisältyy sitoutuminen vaitiolovelvollisuuteen. Tunnistettavia henkilötietoja, joita ovat nimi, katuosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, käsitellään vain silloin, kun se on välttämätöntä ja silloinkin se tehdään yksityisyydensuojaa vaarantamatta. Jos henkilötietoja käsitellään etänä, etäyhteys salataan ja yhteydeltä vaaditaan lisätodennuksia. Tunnistautuminen käyttäjätunnuksilla ja turvallisilla salasanoilla on pakollista kaikissa järjestelmissä. Henkilötietoja säilytetään EU-alueella, mutta niitä on tarvittaessa mahdollista käsitellä EU:n ulkopuolelta.

Henkilötietojen käsittelyä valvotaan siten, että voidaan varmistua siitä, että henkilötietojen käsittelyyn valtuutetut henkilöt pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään vain niitä tietoja, joihin heillä on lupa. Henkilötietoja ei voi lukea, kopioida, muuttaa tai poistaa ilman lupaa käsittelyn tai käytön aikana tai tallennuksen jälkeen.

Taloustutkimuksen tietojärjestelmät on suunniteltu vikasietoisiksi. Tietojärjestelmästä otetaan myös säännöllisesti varmuuskopiot, jotta mahdollisen toimintahäiriön sattuessa tiedot voidaan palauttaa. Tietojärjestelmät on myös suojattu ulkoisia hyökkäyksiä vastaan.

 

KULUNVALVONTA

Pääsyä Taloustutkimuksen toimitiloihin hallitaan sähköisellä kulunvalvonnalla. Henkilöstölle tämä tarkoittaa pääasiassa sähköisiä avaimia, jotka mahdollistavat pääsyn toimitiloihin kullekin avaimelle määriteltyjen kulkuoikeuksien perusteella. Ulkopuolisille kulunvalvonta tarkoittaa vastaanottoaulaa, jossa vierailijoiden tiedot kirjataan ja heille annetaan kyseisen vierailun ajan voimassa olevat vierailijakortit.

Taloustutkimuksen tietokonekeskus on suljettu turvatila. Käytössä on sekä rakenteellinen että tekninen kulunvalvonta. Tietokonekeskus on suojattu sähköisesti, ja vierailijat pääsevät sisään vain asianmukaisessa seurassa eikä heitä jätetä ilman valvontaa. Tarvittavat kulkuluvat annetaan ainoastaan tiukoin ehdoin. Rakennuksen sisäänkäynneissä on tallentava kameravalvonta.