Mihin käytämme tietojasi

Mihin käytämme tietojasi

LYHYESTI

Tutkimusvastaajien antamia tietoja käytetään ensisijaisesti tutkimustulosten raportointiin ja analysointiin. Tutkimustulokset raportoidaan tutkimuksen tilaajalle sellaisessa muodossa, että yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa. Tutkimusvastaajien antamista tiedoista voidaan muodostaa uusia johdettuja tietoja, joita voidaan käyttää tutkimustulosten analysoimiseen sekä Taloustutkimuksen omien rekisterien ja asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden rekisterien rikastamiseen. 

Tutkimusvastaajan antamia henkilötietoja ei koskaan luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Asiakkaista kerättyjä tietoja käytetään asiakkuussuhteiden hoitamiseen ja markkinointiin sekä Taloustutkimuksen liiketoiminnan kehittämiseen. 

Henkilöstöstä kerättäviä tietoja käytetään Taloustutkimuksen toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen, lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen sekä tarvittaessa hallinnollisiin toimenpiteisiin.

 

TUTKIMUSVASTAAJAT

Tutkimusvastaajien antamia tietoja käytetään ensisijaisesti tutkimustulosten raportointiin ja analysointiin. Tutkimustulokset raportoidaan tutkimuksen tilaajalle sellaisessa muodossa, että yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa. Tutkimuksen tilaajalla on halutessaan oikeus saada vastausdata esimerkiksi Excel-taulukkona, mutta silloinkaan yksittäisen vastaajan henkilöllisyys ei ole tunnistettavissa. Tutkimusten tilaajat käyttävät tutkimustuloksia oman toimintansa kehittämiseen, mm. asiakaspalvelun kehittämiseen, tuote- ja palvelukehitykseen, markkinapotentiaalin arviointiin sekä viestinnän suunnitteluun.

Taloustutkimus on sitoutunut suojaamaan vastaajien anonymiteettiä. Tunnistettavia henkilötietoja, joita ovat nimi, katuosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, voidaan luovuttaa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille silloin kun tietojen vastaanottajalla on oikeus käsitellä tietoja ja se on tutkimustulosten hyödyntämisen kannalta välttämätöntä. ESOMARin sääntöjen mukaisesti kysymme tutkimusvastaajilta luvan tunnistettavien henkilötietojen luovutukseen.

Tutkimusvastaajan antamia henkilötietoja ei koskaan luovuteta markkinointitarkoituksiin.

Tutkimusvastaajien antamista tiedoista voidaan muodostaa uusia johdettuja tietoja, joita voidaan käyttää tutkimustulosten analysoimiseen sekä Taloustutkimuksen omien rekisterien ja asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden rekisterien rikastamiseen. Useimmat johdetut tiedot muodostetaan käyttäen tilastollisia monimuuttujamenetelmiä, jotka valitaan aina tapauskohtaisesti. Lisätietoja monimuuttujamenetelmistä löytyy esimerkiksi Wikipedian sivulta Multivariate statistics (englanniksi).

Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden rekistereiden rikastaminen tehdään useimmiten käyttäen tilastollisia ennustemalleja, jolloin yksittäinen tutkimusvastaaja ei ole tunnistettavissa rikastamiseen käytetystä aineistosta. Taloustutkimuksen asiakkaat ja yhteiskumppanit käyttävät rikasteita toimintansa kehittämiseen ja asiakkuuksien hoitamiseen, kuten segmenttikohtaisten markkinointitoimenpiteiden suunnitteluun ja markkinoinnin kohderyhmien muodostamiseen. Lisätietoja tilastollisesta ennustamisesta löytyy esimerkiksi Wikipedian sivulta Predictive analytics (englanniksi).

 

ASIAKKAAT

Asiakkaista kerättyjä tietoja käytetään asiakkuussuhteiden hoitamiseen ja markkinointiin sekä Taloustutkimuksen liiketoiminnan kehittämiseen. 

 

HENKILÖSTÖ

Henkilöstöstä kerättäviä tietoja käytetään Taloustutkimuksen oman toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen, lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen sekä tarvittaessa hallinnollisiin toimenpiteisiin.