Henkilöstö

Henkilöstö

LYHYESTI

Henkilöstöstä kerätään pääasiassa lain edellyttämiä tietoja, kuten tietoja työajoista, palkoista ja henkilörekistereiden käsittelystä.

Henkilöstöstä kerättäviä tietoja käytetään Taloustutkimuksen toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen, lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen sekä tarvittaessa hallinnollisiin toimenpiteisiin. Henkilöstön antamia henkilötietoja ei luovuteta Taloustutkimuksen ulkopuolelle, mutta Taloustutkimuksen yhteistyökumppanit voivat kuitenkin käsitellä tietoja Taloustutkimuksen toimeksiannosta.

Taloustutkimuksen työntekijänä sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu. Lisäksi sinulla on oikeus korjata tai täydentää henkilötietojasi sekä oikeus vaatia niiden poistamista.

 

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME

Henkilöstöstä kerätään pääasiassa lain edellyttämiä tietoja, kuten tietoja työajoista, poissaoloista, palkoista ja henkilörekistereiden käsittelystä.

Taloustutkimuksen toimipisteissä työskentelevien toimihenkilöiden kulunvalvontatiedot ja työaika tallennetaan sähköisesti. Tiedot tallennetaan turvallisesti ja niihin on pääsy vain ennalta nimetyillä henkilöillä. Päätoimipaikan ulko-ovia ja piha-alueita valvotaan kameravalvonnalla henkilöstön ja omaisuuden turvaamiseksi.

Tutkimushaastettelijoiden tiedot kerätään rekisteriin, johon tallennetaan seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Yrityksen sisäinen koulutus ja osaaminen
 • Käytettävissä olo (osapäivätöissä, kokopäivätöissä, yrittäjä vai käytettävissä milloin vain)
 • Syntymäaika
 • Työn aloituspäivä
 • Työn lopetuspäivä
 • Lopetussyy
 • Haastattelijan valokuva
 • Haastattelijalle luovutettu tietokone + muut työvälineet
 • Muita mahdollisia työsuhteeseen liittyviä tietoja


Taloustutkimuksen työtä ohjaa ISO 20252 -standardi, jonka mukaan 10 % jokaisessa tutkimuksessa tehdyistä tutkimushaastatteluista on validoitava ja tulokset on tallennettava validointirekisteriin.

 

MIHIN KÄYTÄMME TIETOJASI

Henkilöstöstä kerättäviä tietoja käytetään Taloustutkimuksen oman toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen, lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen sekä tarvittaessa hallinnollisiin toimenpiteisiin. Henkilöstön antamia henkilötietoja ei luovuteta Taloustutkimuksen ulkopuolelle, mutta Taloustutkimuksen yhteistyökumppanit voivat kuitenkin käsitellä tietoja Taloustutkimuksen toimeksiannosta.

 

SINUN OIKEUTESI

Taloustutkimuksen työntekijänä sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu. Henkilöstöä koskevien tietojen tallentaminen perustuu sopimukseen ja lakisääteisiin velvoitteisiin, joten tietojen käyttöä ei voi kieltää. Sopimussuhteen päätyttyä voit vaatia sellaisten tietojen poistoa, joiden säilyttämiseen Taloustutkimuksella ei ole lakisääteistä velvoitetta.

Avoimen työhakemuksen lähettäneistä työnhakijoista tallennetaan keskitetysti sivulla Työnhakijoille olevissa lomakkeissa olevat tiedot. Avoimien positioiden kohdalla hakemukset saatetaan pyytää lähettämään tietylle henkilölle, jolloin kyseinen henkilö vastaa henkilötietojen käsittelystä asianmukaisella tavalla.