Uutiset 24.02.2023
Jaa:

Yhteiskuntavastuu ja ostokäyttäytyminen

WIN International, johtava maailmanlaajuinen markkinatutkimusyhteisö, on julkaissut Annual WIN World Survey 2022 -tutkimuksen, jossa selvitettiin kansalaisten näkemyksiä ja uskomuksia eri asioihin 36 maassa. Yhtenä tutkimusaiheena oli yritysten yhteiskuntavastuu.

Kasvua termin tunnettuudessa

Globaalisti tarkasteltuna 51 % vastaajista on kuullut yhteiskuntavastuusta (Corporate Social Responsibility) aiemmin ja termin tunnettuudessa on tapahtunut 3 prosenttiyksikköä kasvua vuodesta 2021. Vastaajien koulutustausta korreloi kuitenkin vahvasti tulosten kanssa; mitä korkeampi koulutus sitä tunnetumpi käsite on. Alueellisesti yhteiskuntavastuu on terminä tunnetuin Euroopassa.

Tekevätkö yritykset tarpeeksi?

Suuri osa vastaajista, 42 %, on sitä mieltä, että yritykset eivät vakavissaan pyri toteuttamaan yhteiskuntavastuuta toiminnassaan ja että kyse on usein vain siitä, että yritykset esittävät ottavansa yhteiskuntavastuuta. Neljännes vastaajista on lisäksi sitä mieltä, että yritykset eivät välitä yhteiskuntavastuusta lainkaan. Niitä vastaajia, jotka uskovat yritysten tosissaan noudattavan yhteiskuntavastuuta, on vain 16 % kaikista vastaajista.

Yhteiskuntavastuulla on merkitystä ostokäyttäytymiseen

Ehkä hieman yllättäen yritysten yhteiskuntavastuun toteuttamisen vaikutus ihmisten ostokäyttäytymiseen näyttäisi laskeneen vuodesta 2021. Toisaalta voi olla niinkin, että viime vuonna asia oli korostetummin tapetilla Ukrainan sodan alkamisen vuoksi eli ainakin Euroopassa monet katsoivat aika tarkkaan miten yritykset ottavat kantaa asiaan. Yritysten yhteiskuntavastuun kantamisella on kuitenkin edelleen laajalti merkitystä ostokäyttäytymiseen koska puolet kaikista vastaajista sanoo asialla olevan erittäin tai melko suuri vaikutus heidän ostokäyttäytymiseensä.

Lataa tästä tutkimusyhteenveto (pdf)

Ota yhteyttä

WIN International, johtava maailmanlaajuinen markkinatutkimusyhteisö, on julkaissut Annual WIN World Survey 2022 -tutkimuksen, jossa selvitettiin kansalaisten näkemyksiä ja uskomuksia 36 maassa ympäri maailman (29269 haastattelua). Tiedonkeruun Suomessa toteutti Taloustutkimus Oy.