Uutiset 04.10.2017
Jaa:

Yhteiskäyttöautojen käyttö kiinnostaa

Uudet autojen käyttömuodot ovat jo muutamia vuosia yleistyneet Suomessa. Autoa ei ole aina järkevää omistaa itse, varsinkaan silloin, jos auton käyttötarve on vain satunnaista. Autojen yhteiskäytöllä tarkoitetaan sitä, että joukko toisistaan riippumattomia ihmisiä käyttää yhtä tai useampaa autoa yhteisten sääntöjen ja korvausten mukaisesti.

 

Vuokrattavat autot ovat yleensä palveluntarjoajan omistuksessa. Auton omistava yritys huolehtii auton huolloista, vakuutuksista, renkaan vaihdoista yms. Asiakas maksaa vain auton käytöstä. Auton voi vuokrata lyhyeksikin aikaa. Vuokraus tapahtuu yleensä internetin kautta ja auton ovet avautuvat esimerkiksi puhelinsovelluksen avulla.

Taloustutkimus selvitti elokuun lopussa, kuinka suuri osa ajokortin omaavista suomalaisista on kiinnostunut käyttämään yhteiskäyttöautoja ja kuinka paljon tästä palvelusta ollaan valmiita maksamaan. Tutkimuksen perusteella uudet autojen käyttömuodot näyttävät kiinnostavan suomalaisia. Yhteiskäyttöautojen käyttämisestä on ainakin jonkin verran kiinnostunut yli puolet ajokortin omaavista suomalaisista. Tuloksista selviää lisäksi, mitkä kohderyhmät ovat kaikkein kiinnostuneimpia sekä myös se, ketkä ovat valmiita maksamaan yhteiskäyttöautojen käytöstä eniten.

Tutkimuksen tarkemmat tulokset ovat hankittavissa. Haastattelut toteutettiin puhelimitse viikolla 35 Taloustutkimuksen Telebus-tutkimuksen yhteydessä. Kohderyhmänä olivat ajokortilliset 18–79-vuotiaat suomalaiset. Tutkimukseen vastasi kaiken kaikkiaan 886 kohderyhmään kuuluvaa.
 

--------------------

Taloustutkimuksen säännöllisesti viikoittain toteutettavan Telebus-tiedonkeruun yhteydessä kerätään dataa yrityksille, yhteisöille tai muille organisaatioille sekä julkiselle sektorille. Tietoa kerätään esimerkiksi kulutuskäyttäytymisestä, tunnettuudesta ja brändeistä. Teemme myös mainostestejä sekä selvitämme suhtautumista ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin ja ilmiöihin. Telebus-kyselyyn voi tulla mukaan vaikka vain yhdellä omalla kysymyksellä, hyödynnettävissä on lisäksi aina paljon valmista tietoa vastaajasta.

Väestöä edustavaksi kiintiöity näyte mahdollistaa laadukkaan ja luotettavan kuluttajatiedon hyödyntämisen. Viikoittain tehdään 500–1000 Telebus-haastattelua puhelimitse. Kohderyhmänä ovat 15–79-vuotiaat suomalaiset. Kohderyhmää voidaan myös rajata kysyttyjen taustatietojen perusteella. Tarvittaessa vastaajamäärää voidaan lisätä kysymällä kysymykset useammalla Telebus-kierroksella.

---------------------
 

Lisätietoja yhteiskäyttöautotutkimuksen tuloksista sekä muista Telebus-tutkimuksista:

Anne Kosonen, p. 010 758 5264
anne.kosonen@taloustutkimus.fi