Vain 2 prosenttia suomalaisista kieltäisi abortin – miesten ja naisten mielipiteissä ei juuri eroja

Vain 2 prosenttia suomalaisista kieltäisi abortin – miesten ja naisten mielipiteissä ei juuri eroja

09.10.2018

Suomalaiset suhtautuvat erittäin sallivasti raskaudenkeskeytykseen eli aborttiin. Taloustutkimuksen tekemän tuoreen kyselyn mukaan peräti 68 prosenttia kansalaisista on sitä mieltä, että abortin pitää olla sallittua, vaikka perusteena olisi pelkästään naisen pyyntö.

Vajaan neljänneksen (23 %) mielestä abortti voi olla laillinen sillä edellytyksellä, että raskaus on alkanut raiskauksesta tai uhkaa äidin elämää ja terveyttä, tai sosiaalisten tekijöiden tai sikiövaurioiden takia.

Ainoastaan kaksi prosenttia suomalaisista kieltäisi abortin lailla. Naisten ja miesten välillä ei juuri ole eroja suhtautumisessa aborttiin.

Nuoret ovat vielä sallivampia kuin vanhemmat, joista hieman useampi kannattaa välimallia eli sitä, että abortti on sallittua tietyin reunaehdoin. Kuitenkin myös yli 65-vuotiaista enemmistö kannattaa täysin vapaata aborttilakia.

Suomen nykyisen lain mukaan raskaudenkeskeytys eli abortti voidaan naisen pyynnöstä tehdä muun muassa terveydellisistä ja sosiaalisista syistä tai jos raskaus on saanut alkunsa raiskauksen seurauksena. Raskaus on keskeytettävä niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista. Muun syyn kuin naisella olevan sairauden tai ruumiinvian vuoksi ei raskautta saa keskeyttää 12. raskausviikon jälkeen. Tämä mainittiin kyselyn johdannossa.

Kysely tehtiin Taloustutkimuksen viikoittaisella Telebus-puhelinhaastattelukierroksella syyskuun lopussa, ja siihen vastasi 503 satunnaisesti valittua henkilöä. Otos edustaa tilastollisesti Suomen aikuisväestöä.

Juho Rahkonen, juho.rahkonen@taloustutkimus.fi, p. 010 758 5227

Arkistoon