Uutiset 21.04.2021
Jaa:

Vahvimmat korkeakoulubrändit selvitetty

Koulutuksen näkökulmasta haastava vuosi takana, vahvat brändit pysyneet vahvoina, kertoo Korkeakoulujen bränditutkimus

”Tänä vuonna tehtiin räätälöidympää tarkastelua korkeakoulujen tarpeiden mukaisesti. Useat korkeakoulut haluavat tarkastella tuloksia alle 25-vuotiaiden näkökulmasta, jotkut myös hieman laajemmalla ikähaarukalla, alle 30-vuotiaiden näkökulmasta. Lisäksi on mahdollista ottaa tarkasteluun myös aikuisnäkökulma”, toteaa tutkimuksesta vastaava Timo Myllymäki, Taloustutkimuksesta.

Korkeakoulujen tunnettuus

Yleisesti voidaan sanoa, että nuoremmat suomalaiset tuntevat korkeakouluja paremmin kuin aikuiset. Yliopistot ovat yleensä ammattikorkeakouluja tutumpia.

Aalto on tunnetuin ja Helsingin yliopisto toiseksi tunnetuin yliopisto kaikenikäisten keskuudessa. Lisäksi tunnetuimpien joukossa ovat myös Jyväskylän, Itä-Suomen, Tampereen yliopistot ja LUT -yliopisto.

Ammattikorkeakouluista tunnetuin on Haaga-Helia, toiseksi tunnetuin Poliisiammattikorkeakoulu. Muita tunnettuudessa kärkisijoille yltäviä eri kohderyhmissä ovat Metropolia, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Korkeakoulujen kiinnostavuus

Tunnettuuden lisäksi tutkimuksessa kysyttiin korkeakoulujen kiinnostavuudesta opiskelupaikkana. Myös tässä tarkastelussa voidaan sanoa, että yliopisto-opinnot kiinnostavat useammin kuin ammattikorkeakouluopinnot, sekä nuoria että aikuisia.

Kiinnostavin yliopisto on Helsingin yliopisto, toiseksi kiinnostavin hieman vanhempien ryhmässä Aalto, mutta nuorimpien ryhmässä Tampereen yliopisto. Kiinnostavimpien joukkoon yltävät myös Turun ja Jyväskylän yliopistot.

Ammattikorkeakouluista useimmin kiinnostaa Tampereen ammattikorkeakoulu. Kiinnostavimpien ryhmään yltävät kohderyhmittäin hieman eri järjestyksessä myös Haaga-Helia, Metropolia, Oulun ammattikorkeakoulu, Poliisiammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu.

Korkeakoulujen brändimielikuvat

Yliopistot ovat tunnetumpia ja kiinnostavampia kuin ammattikorkeakoulut. Korkeampi tunnettuus realisoituu myös parempina kokonaismielikuva-arvioina. Yliopistoja arvioidaan yleisesti myönteisemmin kuin ammattikorkeakouluja.

Nuorimmassa tarkasteltavassa ryhmässä (alle 25-vuotiaat) Aalto on hieman Helsingin yliopistoa edellä, mutta alle 30-vuotiaiden ja toisaalta aikuiskohderyhmän osalta tilanne kääntyy toisin päin, Helsingin yliopisto on hieman Aaltoa edellä. Turun yliopisto on kolmanneksi arvostetuin. Muita kärkisijoille yltäviä yliopistoja ovat Jyväskylän yliopisto, LUT -yliopisto, Taideyliopisto ja Tampereen yliopisto. Mitä nuoremmasta vastaajaryhmästä on kyse, sitä parempia arvosanoja kärkipään yliopistot saavat.

Ammattikorkeakoulujen ykkönen on Tampereen ammattikorkeakoulu, ennen Poliisiammattikorkeakoulua (nuoret). Aikuisten kohderyhmässä Lapin ammattikorkeakoulu ja Poliisiammattikorkeakoulu jakavat toisen sijan. Muita kärkisijoilla olevia ammattikorkeakouluja ovat Jyväskylän, Metropolia, Oulun ja Turun ammattikorkeakoulut.

Yhdeksässä brändimittarissa yliopistojen kärjessä aikuisten osalta on useimmin Helsingin yliopisto, nuorten osalta Aalto. Nämä kaksi ovat yleensäkin TOP 3:ssa lähestulkoon kaikilla mittareilla tarkasteltuna. Usein TOP 3:een yltävät myös Turun yliopisto ja Tampereen yliopisto sekä Hanken (nuorten listalla).

Ammattikorkeakouluissa Tampereen ammattikorkeakoulu on useimmin ensimmäisellä sijalla, varsinkin nuorten arvioissa. Aikuisten näkemyksissä Polamk on lähes yhtä usein kärkipaikalla. Muita usein TOP 3:een yltäviä ammattikorkeakouluja ovat Haaga-Helia, Lab-, Metropolia ja Turun ammattikorkeakoulu.


Korkeakoulujen bränditutkimus on Taloustutkimuksen oma valmistutkimus, jota on tehty vuodesta 2002 lähtien. Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä, johon vastasi noin 2500 iältään alle 25-vuotiasta ja 1500 25-64 -vuotiasta suomalaista helmi-maaliskuussa 2020.

Kysy lisää tutkimuksesta!

Myllymäki Timo

Senior Insight Manager timo.myllymaki@taloustutkimus.fi 010 758 5441