Uutiset 16.03.2021
Jaa:

Uusi normaali kun #koronaloppuu

Covid-19 -poikkeustila ja siitä johtuva epävarmuus ovat vaikuttaneet meidän jokaisen arkeen ja käyttäytymiseen. Rokotukset muuttavat tilannetta taas olennaisesti ja maailma avautuu toivottavasti viimeistään syksyllä. Asiantuntijoiden mukaan paluuta entiseen ei kuitenkaan ole, sillä pitkään jatkunut poikkeustila tulee vaikuttamaan pysyvästi ihmisten elämään.

Millainen on uusi normaali ja miten ihmiset tulevat käyttäytymään, kun rajoitukset viimein poistuvat? Kukaan ei vielä tiedä eikä tulevaisuutta pysty ennustamaan. On kuitenkin mahdollista selvittää ihmisten intentioita ajatellen uutta normaalia, ja sen ymmärryksen pohjalta vahvistaa oman yrityksen kykyä varautua tulevaan.

Tervetuloa mukaan kirkastamaan yrityksesi lähitulevaisuuden näkymää Covid-19 jälkeiseen aikaan. Olemme käynnistämässä ”Uusi normaali kun #koronaloppuu” -tutkimussarjan, jonka tarkoituksena on selvittää seuraavia teemoja:

  • Mitä vuoden ajan jatkunut poikkeustila on muuttanut arjessa ja elämässä? Mitkä muutokset tuottavat tyytyväisyyttä, entä tyytymättömyyttä? 
  • Mitä halutaan tehdä, kun rajoitukset poistuvat? Millaisena oma elämä ja arki nähdään, kun korona loppuu? Minkä halutaan muuttuvan? Millaisia odotuksia ja tarpeita kohdistetaan tulevaan ”uuteen normaaliin” aikaan?
  • Mitkä poikkeustilan tuomat muutokset jäävät pysyväksi osaksi uutta normaalia? Mitkä muutokset halutaan säilyttää, mitkä jättää taakse? 

Tutkimussarja toteutetaan kvalitatiivisella menetelmällä. Tiedot kerätään online-yhteisössä maalis-, touko-, elo- ja marraskuussa. Osallistujat ovat eri ikäisiä ja eri elinvaiheiden edustajia ympäri Suomea. Lisäksi milleniaalit ja Z-sukupolvi ovat tutkimuksessa omana ryhmänään. Tähän ikäluokkaan rajoitukset ovat iskeneet kaikkein kovimmin, joten heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään on erityisen tärkeää kuulla.

Jokaisesta tutkimusajankohdasta laaditaan oma raporttinsa. Näin ymmärrystä kertyy pidemmältä aikaväliltä ja näkemys lähitulevaisuudesta kirkastuu. Mukana olevat yritykset voivat lisätä tutkimuskierroksille myös omia kysymyksiään, jotka raportoidaan yksinoikeudella. 
Mikäli haluat mukaan kirkastamaan yrityksesi tulevaisuuden näkymää, ota yhteyttä ja kerromme lisää: 

info@inspirans.fi
Pirjo Ekman, pirjo.ekman@inspirans.fi
Sari Roth, sari.roth@inspirans.fi
Lotta Kasi, lotta.kasi@inspirans.fi

Voit myös katsoa lisätietoa tutkimuksesta https://www.inspirans.fi/ajankohtaista/