Uutiset 11.05.2021
Jaa:

Työssä innostumisen mittaristo – työssä jaksaminen ja työstä innostuminen

Koronan aikaansaama poikkeustila ja pitkään jatkuneet rajoitustoimet ovat vaikuttaneet ihmisten tulevaisuuden uskoon, jaksamiseen ja innostumiseen. Tulevaisuus voi näyttää toivottomalta ja synkältä. Nämä vahvat negatiiviset tunteet näkyvät tietysti myös työelämässä ja työssä jaksamisessa. Negatiiviset tunnetilat tappavat tehokkaasti luovuuden, työstä innostumisen ja työn ilon.

Käyttäytymistieteelliset ja aivotutkimukset osoittavat, että kun ihmiset fokusoituvat pelkkiin ongelmiin, syntyy helposti toivottomuuden tunnetta ja negatiivisuuden kierrettä. Siksi ei ole yhdentekevää, missä tunnetiloissa työhön tullaan ja työtä tehdään.

Taloustutkimuksen ja Kuntoutussäätiön yhdessä kehittämän työssä innostumisen mittariston avulla selvitetään tilannekuva työntekijöiden tunnetiloista ja sen jälkeen niihin voidaan reagoida.

Työssä innostumista mitattaessa huomio kiinnittyy niihin asioihin, joissa työntekijöiden sitoutuminen organisaatioon, tehtäviinsä ja niiden toteuttamiseen on suurta. Keskittymällä siihen, mikä on hyvää ja miten tätä hyvää voidaan vahvistaa, saadaan aikaan myönteistä uudistumisen ja parantamisen kierrettä sekä voimaantumisen tunnetta.

Kysy lisää Työssä innostuminen -tutkimuksesta:

Lehto Paula

Senior Insight Manager paula.lehto@taloustutkimus.fi 010 758 5275