Uutiset 14.06.2022
Jaa:

Tuotteiden hinnoittelu on yrityksen tärkeimpiä päätöksiä

Inflaatio on ollut viime aikoina voimakkaassa kasvussa sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Taloudessa on kasvavaa epävarmuutta, joka heijastuu niin yritysten kuin kuluttajienkin tulevaisuudennäkymiin ja sitä kautta ostokäyttäytymiseen. Moni yritys kokee olevansa pakotettu hinnan nostoihin, mutta mitä se tarkoittaa myynnille ja kannattavuudelle?

Tuotteiden hinnoittelu on aina liiketoiminnassa ratkaisevan tärkeä päätös, sillä tuotteen liian korkea hinta voi merkitä markkinaosuuden laskua ja liian alhainen hinta puolestaan huonoa kannattavuutta. Oikean hinnan arviointi ei ole helppoa, sillä hintajoustoon eli siihen, kuinka paljon tuotteen kysyntä muuttuu hinnan muuttuessa, vaikuttavia tekijöitä on monia. Näistä yksi olennainen on se, mitä kilpailijat tekevät omien hintojensa kanssa.

Hinnoittelua voi tutkia

Hinnoittelun tutkimiseen ei tosin ole vain yhtä oikeaa tapaa. Kysymykset, joihin halutaan vastauksia vaikuttavat parhaiten soveltuvan tutkimusmenetelmän valintaan. Suora kysymys ”Paljonko olisit valmis maksamaan tästä tuotteesta?” olisi tietenkin yksinkertaista ja selkeää. Mutta tällaisessa vastaajan ehkä yllättävässäkin kysymyksessä piilee tinkimisen vaara. Kaupankäyntiin myyjän ja ostajan välillä liittyy aina jonkinlaisia tarjouskaupan piirteitä, toisinaan täysin avoimesti, toisinaan vain tunnetasolla. Se, mitä kuluttaja on halukas maksamaan ja mitä kuluttaja on lopulta valmis maksamaan, ovat monesti aivan eri asioita. Hinnoittelututkimukset ovatkin yksi markkinatutkimuksen haastavimpia osa-alueita. Laadukkain tutkimus hinnoittelunkin alueella perustuu siihen, että vastaaja ei tarkalleen tiedä mitä tutkitaan.   

Taloustutkimuksella on useita hinnoittelututkimusratkaisuja

Hinnan vaikutusta tuotteen markkinaosuuteen tutkitaan simuloimalla todellinen tuotteen valintatilanne. Vastaaja tekee valinnan kuten kaupan hyllyn ääressä. Tehtyjen valintojen perusteella pääsemme kiinni siihen, mikä on hinnan vaikutus valintatilanteessa. Saamme vastauksia esimerkiksi kysymyksiin: Paljonko tuotteen markkinaosuus muuttuu, jos sen hintaa nostetaan tai lasketaan x euroa? Mikä on tuotteen optimaalinen hinta kannattavuuden kannalta?

Miten reagoin kilpailijan hintoihin?

Parhaimmillaan hinnoittelututkimuksilla voidaan saada vastauksia myös tuotteen tai palvelun osatekijöiden tuottamaan arvoon kuluttajalle – mikä on yksittäisen osatekijän arvo euroina? Älykkäimmät ja monipuolisimmin hyödynnettävät hinnoittelututkimukset perustuvat Conjoint-analyysiin. Erilaisia hinnoittelutapoja voidaan simuloida ja löytää näin optimaalinen ratkaisu. Tätä tutkimusmallia käyttäen voidaan testata ja simuloida kilpailijoiden hinnoitteluratkaisujen vaikutusta markkinoihin ja löytää oikea tapa reagoida kilpailijan toimenpiteisiin.

Ei liian vaikeaa

Tarjoamme helposti ymmärrettävät ja hyödynnettävät tutkimusratkaisut, jotka sopivat parhaiten kulloiseenkin hinnoitteluhaasteeseesi. Halusitpa simulaatiota hintamuutosten vaikutuksesta markkinaosuuksiin tai haarukoida oikeata hinnoittelualuetta tuotteellesi, niin ota meihin yhteyttä.

OTA YHTEYTTÄ

Kerromme mielellämme tarkemmin hinnoittelututkimuksista!

Perälahti Marko

Senior Client Director, Data Science marko.peralahti@taloustutkimus.fi 010 758 5290