Tunnettuus- tai mielikuvabarometri – tiedä missä menet

Tunnettuus- tai mielikuvabarometri – tiedä missä menet

01.11.2017

Brändin spontaani ja autettu tunnettuus ovat hyviä indikaattoreita brändin vahvuudesta. Brändi, jonka kuluttaja mainitsee ensimmäisenä, on todennäköisemmin harkintakohteena kuin brändi, jonka kuluttaja tunnistaa vasta hänelle luetelluista tai näytetyistä vaihtoehdoista. Vastaavasti brändi, jota ei tunnisteta edes autetusti, on heikoimmassa kilpailuasemassa.

Taloustutkimus tarjoaa asiakkailleen kustannustehokkaan matalan kynnyksen työkalun seurata oman ja kilpailijan tuotteen tai palvelun tunnettuuden, käytön ja mielikuvan kehitystä.

 

Toistuvaa mittausta kustannustehokkaasti

Taloustutkimuksen jatkuva valtakunnallinen tiedonkeruu tuo uudet vastaajat viikoittain.

Tuoteryhmän mainonnan spontaanin ja autetun tunnettuuden seurannan hinta on 900 euroa+alv. kuukaudessa, kun tilaus tehdään vuoden 2017 loppuun mennessä ja sitoudutaan vuoden mittaiseen tilaukseen. Toteutus sisältää kuukausittain 500 haastattelua 15–79-vuotiaiden keskuudessa. Hinta sisältää tiedonkeruun lisäksi tulosten päivittämisen kuukausittain dashboard-raporttiin heti tiedonkeruun päätyttyä. Dashboard-raportti sisältää havainnolliset graafiset kuviot päätuloksista etukäteen sovituissa taustaryhmissä.

Jatkuvalla tutkimuksella voidaan lisäksi seurata myös mainonnan muistamista, tuotteiden käyttöä sekä brändimielikuvia – tekijöitä, joilla on merkittävää vaikutusta yrityksen menestykseen:

  • Mainonnan huomaaminen/muistaminen: Tietoa tehtyjen mainontapanostusten läpäisevyydestä kohderyhmässä. Paraskaan mainos ei toimi, jos sitä ei levitetä riittävän kattavasti markkinointikohderyhmään, eikä toisaalta heikkoja toteutuksia muisteta.
  • Tuotteen käyttö: Voidaan mitata tuotteen viimeaikaista käyttöä, käyttöfrekvenssiä ja tuotteen tai tuotekategorian käyttöä yleensä. Nämä tulokset eivät kerro pelkästään kuluttajien ostokäyttäytymisestä ja mieltymyksistä, vaan kilpailijatietoon yhdistettynä myös markkinaosuudesta.
  • Yritys-/brändimielikuvat: Kartoitetaan imagoon liittyviä mielikuvia: miten kuluttajat kokevat yrityksen tai brändin, mitä yritys tai brändi viestii ja miten esimerkiksi mainonnan ja viestinnän sanoma yhdistetään yritykseen tai brändiin. Tuotemielikuvaan sekä yrityksen imagoon liittyvät tekijät on hyvä tunnistaa. Määrittele, mitkä ovat tavoitteesi ja ryhdy testaamaan, miten mielikuvat kehittyvät.


Kysy lisää tutkimuksen toteutuksesta:
tutkimuspäällikkö Anne Kosonen
anne.kosonen@taloustutkimus.fi
puh. 010 758 5264

Arkistoon