Toimittajat kaikkein tyytyväisimpiä mediayhteistyöhön Varman kanssa; OP:n Ritakallio ja Wärtsilän Palomäki saavat myös kehuja linjastaan

Toimittajat kaikkein tyytyväisimpiä mediayhteistyöhön Varman kanssa; OP:n Ritakallio ja Wärtsilän Palomäki saavat myös kehuja linjastaan

21.10.2019

Tämä selviää Taloustutkimuksen toteuttamasta Aalundin PR-barometri, business 2019 -tutkimuksesta. Varma sai parhaimman keskiarvon, kun toimittajat arvioivat tyytyväisyyttään yritysten mediayhteistyöhön.

Tutkimusta varten haastatellut media-alan ammattilaiset korostavat proaktiivista ja nopeaa tiedottamista. Erityisen hyviä arvosanoja saavat yritykset, jotka kykenevät tunnistamaan ja tuomaan tiedotuksessaan esille mediaa kiinnostavia seikkoja. Henkilökohtainen yhteistyö ja kunkin median yksilöllinen ymmärtäminen saa myös toimittajat arvostamaan yrityksen tiedotusta, kerrotaan Taloustutkimuksesta.

Tyytyväisyystekijöissä kysyttiin yleistä tyytyväisyyttä mediayhteistyöhön sekä tarkemmin tyytyväisyyttä yritykseen ja sen viestintäosastoon. Yritystä koskevat tekijät olivat tyytyväisyys tiedon saatavuuteen, avoimuus toimittajia kohtaan ja asiantuntijoiden kyky selkeään ilmaisuun. Viestintäosastosta selvitettiin nopeutta vastata kyselyihin, median päivittäisen rytmin ymmärtämistä, avun saatavuutta oikeiden henkilöiden tavoittamiseksi ja kykyä tarjota syvempää ymmärrystä yrityksestä.

Viisi kokonaisarvosanaltaan parasta mediayhteistyössä:
1.    Varma
2.    Ilmarinen
3.    Elo
4.    OP
5.    Wärtsilä

Tutkimuksessa toimittajat mainitsivat spontaanisti parhaan yrityksen, viestintäpäällikön tai -johtajan ja toimitusjohtajan mediasuhteiden hoitamisessa. Eniten mainintoja yrityksistä sai Nordea, toiseksi eniten Wärtsilä ja kolmantena oli OP. Viestivistä johtajista eniten positiivisia mainintoja saivat OP:n toimitusjohtaja Timo Ritakallio ja Wärtsilän viestintäjohtaja Atte Palomäki. Hyvän viestintäjohtaja ja viestivän toimitusjohtajan ominaisuuksiin luettiin mm. aktiivisuus, hyvä tavoitettavuus ja kyky viestiä myös yrityksen pitkän tähtäimen ratkaisuista.

Lisätietoja:
Kari-Pekka Töyrylä
, tutkimuspäällikkö, puh. 040 551 9223, kari-pekka.toyryla@taloustutkimus.fi
Juha Lemmetyinen, tutkimuspäällikkö, puh. 050 516 8475, juha.lemmetyinen@taloustutkimus.fi

Taustatietoja tutkimuksesta
Tiedot pohjautuvat 105 toimittajan puhelinhaastatteluihin ja ne on kerätty kesä-syyskuussa 2019. Arvioitavana oli yhteensä 16 eri yritystä ja liike-elämässä toimivaa tahoa.

PR Barometer®, business on vuosittain toteutettava tutkimus, jossa selvitetään talousasioihin erikoistuneiden toimittajien näkemyksiä yritysten ja muiden liike-elämässä toimivien tahojen mediasuhteiden hoitamisesta. Aalund PR & Communication on lisensoinut PR-barometrin Suomen liiketoiminnan Taloustutkimukselle.

Arkistoon