Uutiset 11.06.2024
Jaa:

Toimittajat arvostavat Punaisen Ristin ja Syöpäjärjestöjen ulkoista viestintää

Toimittajat ovat jälleen arvioineet suurimpien suomalaisten yritysten sekä julkisen sektorin ja järjestöjen ulkoista viestintää. Tänä vuonna yleisarvosanalla mitattuna parhaat arviot ulkoisesta viestinnästä saavat Punainen Risti ja Syöpäjärjestöt, kun huomioidaan kaikki tutkitut organisaatiot.

Numeeristen arvioiden lisäksi toimittajia pyydettiin nimeämään suomalainen yritys tai organisaatio, jonka työtä tiedotusvälineiden suuntaan itse erityisesti arvostaa. Vastaaja sai valita myös organisaation, joka ei ollut mukana tutkittavana. Vastaukset hajaantuivat erittäin paljon ja jopa 114 eri organisaatiota sai mainintoja. Eniten mainintoja tällä avoimella kysymyksellä sai viime vuoden tapaan Verohallinto.

Toimittajia pyydettiin myös mainitsemaan viestintäammattilainen tai yritysjohtaja, jonka työtä tiedotusvälineiden suuntaan arvostat erityisesti. Tässä vastaukset hajaantuivat 84:lle eri henkilölle, joista useimmin mainittiin (4) OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio.

Tutkittuja organisaatioita on tänä vuonna yhteensä 148 eri toimialoilta; logistiikka/kuljetus, suuryritykset, julkiset palvelut, julkiset rahoitus- ja asiantuntijapalvelut, etujärjestöt, järjestöt, pörssiyhtiöt, kauppa, sote-palvelut ja Suomen suurimmat kaupungit. Toimialoista parhaat arviot viestinnästään saavat alan yritysten keskiarvoilla mitattuna järjestöt sekä kauppa.

Vuonna 2024 yleisarvosanalla mitattuna parhaan arvion ulkoisesta viestinnästä saavat Punainen Risti ja Syöpäjärjestöt. Yleisarvosanat ovat välillä 4,00 – 2,78, joten eroa parhaan ja heikoimman arvosanan välillä on melkoisesti.

Organisaatioita arvioidaan lisäksi kahdentoista eri imagotekijän perusteella.  Vastaajat kertovat myös mm. kuinka usein seuraavat organisaatioiden viestintää ja mitä imagotekijöitä pitävät tärkeimpinä oman työnsä kannalta. Lisää tutkimuksesta (tarkista onko yrityksesi mukana!) voit lukea täältä. Lisätietoja voit kysyä myös suoraan:

Tommi Saarnio
Insight Manager
tommi.saarnio@taloustutkimus.fi
puh. 010 758 5015

OTA YHTEYTTÄ