Uutiset 15.05.2023
Jaa:

Toimittajat arvostavat Ilmatieteen laitoksen ja Verohallinnon ulkoista viestintää

Toimittajat ovat jälleen arvioineet suurimpien suomalaisten yritysten sekä julkisen sektorin ja järjestöjen ulkoista viestintää.

Numeraalisten arvioiden lisäksi vastaajia pyydettiin nimeämään suomalainen yritys tai organisaatio, jonka työtä tiedotusvälineiden suuntaan erityisesti arvostaa. Vastaaja sai valita myös organisaation, joka ei ollut mukana tutkittavien yritysten joukossa. Vastaukset hajaantuivat erittäin paljon ja jopa 78 eri organisaatiota sai mainintoja. Eniten mainintoja (8) tällä avoimella kysymyksellä sai Verohallinto.

Vastaajia pyydettiin myös mainitsemaan viestintäammattilainen tai yritysjohtaja, jonka työtä tiedotusvälineiden suuntaan arvostat erityisesti. Tässä vastaukset hajaantuivat 65:lle eri henkilölle, ainoana useamman maininnan (4) sai Ulkopoliittisen instituutin Mika Aaltola.

Tänä vuonna yleisarvosanalla mitattuna parhaan arvion ulkoisesta viestinnästä saavat Ilmatieteen laitos ja Verohallinto, kun huomioidaan kaikki tutkitut organisaatiot. Yleisarvosanat ovat välillä 3,95–2,78, joten eroa parhaan ja heikoimman arvosanan välillä on melkoisesti.

Tutkittuja organisaatioita on tänä vuonna yhteensä 147 toimialoilta logistiikka/kuljetus, suuryritykset, julkiset palvelut, julkiset rahoitus- ja asiantuntijapalvelut, etujärjestöt, järjestöt, pörssiyhtiöt, kauppa, sote-palvelut ja 20 Suomen suurinta kaupunkia.

Keskiarvojen keskiarvot toimialoittain:

  • Kauppa 3,59
  • Etujärjestöt 3,53
  • Julkiset palvelut 3,51
  • Järjestöt 3,45
  • Suuryritykset 3,43
  • Logistiikka ja kuljetus 3,38
  • Julkiset rahoitus ja asiantuntijapalvelut 3,37
  • Kaupungit 3,31
  • Yksityiset sote-palvelut 3,24
  • Pörssiyhtiöt 3,22

Tutkimuksessa organisaatioita arvioidaan lisäksi kahdentoista eri imagotekijän perusteella. Vastaajat kertovat myös muun muassa, kuinka usein seuraavat organisaatioiden viestintää ja mitä imagotekijöitä pitävät tärkeimpinä oman työnsä kannalta.

Lisätietoja tutkimuksesta, muun muassa mitä on tutkittu ja tutkimuksessa mukana olleet organisaatiot, saat täältä. Tai ota yhteyttä / pyydä tarjous tutkimuksen raportista alla olevalla painikkeella.

OTA YHTEYTTÄ

Lisätietoja voit kysyä suoraan myös:

Paula Lehto
Senior Insight Manager
paula.lehto@taloustutkimus.fi
Puh. 010 758 5275