Toimihenkilöt, ”juniorit” ja ”konkarit” tyytyväisimpiä työilmapiiriin

Toimihenkilöt, ”juniorit” ja ”konkarit” tyytyväisimpiä työilmapiiriin

10.04.2018

Suomalaiset ovat keskimäärin melko tyytyväisiä työilmapiiriin omalla osastollaan/yksikössään. Toimihenkilöt ovat hieman tyytyväisempiä työilmapiiriin kuin työntekijät, mutta sillä, työskenteleekö yksityisellä vai julkisella sektorilla ei näyttäisi olevan eroa työilmapiirin kokemisen kannalta. Tyytyväisimpiä työilmapiiriin kokonaisuutena ovat toimialoilla sähkö-/kaasu- ja lämpöhuolto/jäähdytysliiketoiminta, rahoitus- ja vakuutustoiminta sekä taiteet/viihde/virkistys työskentelevät. Tyytyväisimpiä työilmapiiriin ovat alle vuoden nykyisen työnantajan palveluksessa olleet. Tyytyväisyys työilmapiiriin laskee mitä kauemmin on ollut nykyisen työnantajan palveluksessa, kunnes kymmenen palvelusvuoden jälkeen tyytyväisyys työilmapiiriin taas kasvaa. Esimiesasemassa olevat ovat tyytyväisempiä työilmapiiriin kuin ei esimiesasemassa olevat.

Työilmapiiriä ajatellen luottamus, avun saaminen ja tukeminen puolin ja toisin tuntuu olevan kunnossa, mutta ongelmien ja ristiriitojen käsittelyssä sekä asioiden avoimessa käsittelyssä osastojen/yksiköiden sisällä tuntuisi olevan parantamisen varaa. Kymmenesosa on myös ainakin jossakin määrin kokenut jonkinlaista työpaikkakiusaamista viimeisen 12 kuukauden aikana.

Nämä tulokset selviävät Taloustutkimuksen syyskuussa 2017 päivittämästä henkilöstötutkimuskonsepti Corporate 360° EMPLOYEEn tietopankista.

Hyödynnä Taloustutkimuksen tietopankkia toteuttaessasi seuraavaa henkilöstötutkimusta yrityksessäsi. Saat kattavasti mm. työilmapiiriin, esimiestyöskentelyyn ja johtamiseen liittyvää vertailutietoa. Tietopankissa on vastaukset kaikkiaan 85 kysymykseen ja oman vertailuryhmän voit valita vastaamaan esimerkiksi oman yrityksesi toimialaa, kokoluokkaa ja sijaintia. Räätälöidään yrityksesi tarpeisiin ratkaisu, jonka avulla voit hyödyntää sekä Taloustutkimuksen tietopankkia että mitata sisäistä muutostanne aiempiin henkilöstötutkimuksenne tuloksiin.

Kysy lisää tutkimuspäällikkö Paula Lehdolta, p. 010 758 5275 tai paula.lehto@taloustutkimus.fi

Yllä olevat tulokset perustuvat Taloustutkimuksen Internet-paneelissa syyskuussa 2017 tekemään kyselyyn, jossa selvitettiin suomalaisten työntekijöiden näkemyksiä nykyisestä työnantajastaan. Tutkimukseen vastasi lähes 5 000 työssä käyvää suomalaista. Kysymykset pohjautuvat Taloustutkimuksen Corporate 360° EMPOYEE -tutkimuskonseptiin, jolla selvitetään henkilöstön tyytyväisyyttä, sitoutumista ja uskollisuutta. Aineisto on käytettävissä vertailutiedoksi kaikille konseptia hyödyntäville henkilöstötutkimusasiakkaillemme.
 

Arkistoon