Uutiset 15.09.2020
Jaa:

Tiedätkö syyt menetettyjen asiakkuuksien taustalla?

Miten pärjätä kilpailussa, vahvistaa asiakasuskollisuutta ja voittaa takaisin menetetyt asiakkaat?

Kun yrityksissä mietitään kilpailukeinoja, myynti toivoo mahdollisuuksia kilpailukykyisempään hinnoitteluun, asiakaspalvelu lisää resursseja, talousjohto parempia katteita ja huhupuheet kertovat kilpailijoiden uusista palvelukonsepteista. Kaikessa tässä on kuitenkin lopulta kyse asiakkuuksista, ja etenkin kannattavien asiakkuuksien pitämisellä on iso merkitys yrityksen menestyksessä.

Valitettavasti kaikkia asiakkuuksia ei ole aina mahdollista pitää, mutta turhaan hyviä asiakkuuksia ei kannata menettää. Me Taloustutkimuksessa voimme auttaa Sinua selvittämään syyt yrityksesi asiakasuskollisuuden sekä -poistuman taustalla Menetetyt asiakkaat -tutkimuskonseptillamme.

Tutkimus voidaan toteuttaa esimerkiksi lyhyenä puhelinhaastatteluna kohderyhmänä hiljattain menetetyt asiakkaat. Saatuasi tulokset saat tutkittuun tietoon perustuvan näkemyksen asiakkuuksien ongelmakohdista ja suuntaviivat korjaavien toimenpiteiden suunnitteluun – kullanarvoista tietoa!

Tutkimuksessa luokitellaan menetetyt asiakkaat 4 eri kategoriaan: 

 1. Tahattomasti pois työnnetyt asiakkaat
  Asiakkaat lähtevät, koska palvelu/tuote ei enää vastaa heidän odotuksiinsa. Syitä voi olla useita: mm. tyytymättömyys laatuun, toimitukseen, palveluun tai hintaan. 
   
 2. Pois vedetyt asiakkaat
  Kilpailija voittaa tarjoamalla enemmän arvoa asiakkalle. Asiakasarvo on asiakkalle etu, joka usein voittaa hinnan. Palvelu/tuote saattaa esimerkiksi olla henkilökohtaisempi, persoonallisempi, luotettavampi, laadukkaampi, modernimpi tai tuottaa tunnetasolla asiakkaalle enemmän merkitystä.
   
 3. Pois ostetut asiakkaat
  Asiakkaan uskollisuus yritystä kohtaan on alhainen ja tämä ryhmä vaihtaakin usein edestakaisin palvelun/tuotteen tarjoajaa parhaan tarjouksen perässä.
   
 4. Pois muuttaneet:
  Muutokset asuinpaikassa, perhesuhteissa, kiinnostuksen kohteissa, ammatillisessa statuksessa, taloudellisessa tilanteessa tms. johtavat siihen, että asiakkaalla ei ole enää tarvetta yrityksen palvelulle/tuotteelle.


Tiedätkö sinä, mihin näistä kategorioista menettämäsi asiakkaat kuuluvat?
Ota yhteyttä, niin otetaan siitä selvää!
 

Juha Painilainen
Director, Sales
+358 400 502 428 
juha.painilainen@taloustutkimus.fi