Uutiset 10.04.2019
Jaa:

Televisio on edelleen äänestäjien ykkösmedia

Viime vuosina on tullut muodikkaaksi puhua ”somevaaleista”. Sosiaalisen median palvelut ovatkin entistä tärkeämpiä vaalivaikuttamiskanavia ja tietolähteitä, mutta niiden seuraamisessa on valtavat sukupolvierot. Suurimmat äänestäjämassat tavoitetaan Suomessa edelleen perinteisen median välityksellä, ja siihen somea yhdistelemällä.

Taloustutkimuksen tuoreen kyselytutkimuksen mukaan Ylen tv-uutiset on äänestäjille selvästi tärkein politiikan tietolähde: 68 prosenttia kertoo seuraavansa siitä politiikkaa päivittäin tai lähes päivittäin. Kakkosena tulee MTV:n uutiset 42 prosentilla ja kolmantena iltapäivälehtien nettisivut 39 prosentilla.

Keskustelut muiden ihmisten kanssa ovat lähes yhtä tärkeä politiikan tietolähde (38 prosenttia). Tärkeitä ovat myös Ylen nettisivut (33 %) ja äänestäjän oman alueen maakuntalehti (32 %).

Kun katsotaan koko äänestysikäistä väestöä, sosiaalinen media jää selvästi perinteisen median varjoon: 27 % mainitsee tärkeäksi tietolähteeksi Facebookista lukemansa päivitykset, keskustelut ja linkit – luku pitää sisällään siis myös perinteisessä mediassa julkaistut jutut, joita jaetaan ja kommentoidaan somessa. Facebookin edelle menee niukasti Ylen radiouutiset 28 prosentilla.

Twitter on selvästikin harvalukuisen vaikuttajajoukon ja politiikkaa aktiivisesti seuraavien media – vain 8 prosenttia äänestäjistä kertoo seuraavansa sitä kautta politiikkaa päivittäin tai lähes päivittäin.

Ikäryhmittäiset erot ovat kuitenkin suuria. Siinä missä yli 65-vuotiaista peräti 92 prosenttia pitää Ylen tv-uutisia tärkeänä tietolähteenä, alle 25-vuotiaiden kohdalla luku on vain 34 prosenttia.

Ahkerimpia Facebookin käyttäjiä ovat 25–34-vuotiaat, joilla se on toiseksi tärkein (47 %) tietolähde iltapäivälehtien nettisivujen (54 %) jälkeen. Myös Twitterin käyttö politiikan seuraamiseen on aktiivisinta (15 %) tässä nuorten aikuisten ikäryhmässä.

Yli 65-vuotiaista Facebookin nostaa tärkeäksi politiikan tietolähteeksi vain 10 prosenttia, ja Twitteristä seuraa politiikkaa ainoastaan joka sadas eläkeikäinen.
Kysely tehtiin henkilökohtaisina käyntihaastatteluina osana Taloustutkimuksen CAPI Omnibus -kierrosta maaliskuussa 2019. Vastaajia oli 1003, ja he edustavat Suomen aikuisväestöä.

Lisätietoja: tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen, juho.rahkonen@taloustutkimus.fi, puh. 050 375 9008.