Uutiset 08.10.2020
Jaa:

Täsmennys Aito avioliitto ry:n teettämän kyselyn tuloksista

Julkisuudessa on käyty keskustelua Aito avioliitto ry:n teettämästä ja Taloustutkimuksen toteuttamasta tutkimuksesta. Selvyyden vuoksi toteamme seuraavaa:

Aito avioliitto ry on viestinnässään esittänyt tulokset kahdesta kysymyksestä, jotka esitettiin vastaajille sanatarkasti näin:

  1. Nykyisin sukupuolenvaihto edellyttää lääketieteellisiä ja psykiatrisia tutkimuksia. Tulisiko lakia muuttaa siten että sukupuolenvaihto tulisi pelkästään oman ilmoituksen perusteella tapahtuvaksi ilman lääketieteellisiä ja psykiatrisia tutkimuksia?
  2. Entä tulisiko sukupuolenvaihto ja siihen liittyvät hormonihoidot ja leikkaukset sallia myös alaikäisille?

Vastausjakaumat on kerrottu Aito Avioliitto ry:n viestinnässä tutkimuksessa saatujen tulosten mukaisesti, mutta on huomattava, että ne kertovat suomalaisten mielipiteen vain näihin kahteen yksittäiseen kysymykseen. Tulokset eivät kerro suomalaisten mielipiteestä Translain uudistamiseen kokonaisuutena, vaikka Aito avioliitto ry:n viestinnässä näin todetaan (Kirkko ja kaupunki 30.9.2020).  

Taloustutkimus Oy

Jari Pajunen
toimitusjohtaja