Uutiset 13.02.2018
Jaa:

Systemaattisuutta myyntityöhön

Jatkuva myyntikäyntien laadun seuranta auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. Suunnitelmallisuus on tärkeä tekijä hyviin tuloksiin pääsemisessä. Usein myyntiprosessin heikoimpia kohtia myyjille ovat järjestelmällisyyden puute myyntiprosessissa ja ajanhallintaongelmat. Jatkuvan mittauksen avulla tiedetään, miten hyödyllisiä tehdyt myyntikontaktit ovat, voidaan laatia toimintasuunnitelmia ja kehittää myyntitoimintaa.


Tehostamalla myyntikäyntien seurantaa ja etsimällä tapaamisista ongelmakohtia saadaan tärkeää tietoa siitä, miten toimintaa voidaan asiakaskäynneillä parantaa ja miten käyntejä voidaan kehittää tuottavammiksi. Tutkimuksen avulla myyntikäynneistä kerättyä avointa palautetta voidaan hyödyntää heti toiminnan parantamiseksi.

Portaaliraportointi online-ympäristössä mahdollistaa palautteen saamisen myyntikäyntien jälkeen myyjäkohtaisesti lähes reaaliajassa. Raportti toimii johdon työkaluna myyntitoiminnan arvioimisessa sekä myös myyjän apuna oman työn kehittämisessä.

Jos olet kiinnostunut saamaan lisätietoa Taloustutkimuksen ratkaisusta myyntikäyntiseurannastaan, niin kysy lisätietoja:

Anne Kosonen
tutkimuspäällikkö
p. 010 758 5264
anne.kosonen@taloustutkimus.fi

Pauliina Aho
tutkimusjohtaja
p. 010 758 5221
pauliina.aho@taloustutkimus.fi