Uutiset 25.08.2022
Jaa:

Suomalaisten mielestä Venäjä on yli 90-prosenttisesti syyllinen sotaan

Suomalaiset ovat hyvin yksimielisiä siitä, mikä taho on syyllinen Ukrainan sotaan: Venäjää pitää syyllisenä keskimäärin 91,44 prosenttia.

Kansalaisten mielipiteitä mitattiin seuraavanlaisella kysymyksellä: ”Missä määrin seuraavat toimijat ovat mielestäsi syyllisiä Ukrainassa käytävään sotaan? Aseta jokaisen tahon kohdalle prosenttiosuus, niin että prosenteista tulee yhteensä sata.”

Kysymyksen jälkeen vastaajille lueteltiin satunnaisessa, vaihtelevassa järjestyksessä seuraavat tahot (suluissa tahon saama keskimääräinen prosenttiosuus – huom. kyselyteknisistä syistä kaikkien toimijoiden keskiarvojen yhteissumma voi ylittää sadan):

  • Ukraina [3,18-prosenttisesti syyllinen sotaan]
  • Venäjä [91,44 %]
  • Yhdysvallat [3,91 %]
  • Nato [2,89 %]
  • EU [2,22 %]
  • Jokin muu toimija [1,90 %]

Kaikkein vahvimmin Venäjän syyllisyyteen uskovat naiset (93,16 %) ja yli 65-vuotiaat (94,40 %).

Perussuomalaisten kannattajat eroavat selvästi muiden puolueiden kannattajista, sillä perussuomalaisista ”vain” 86,16 prosenttia pitää Venäjää yksin syyllisenä konfliktiin.

47 prosenttia suomalaisista arvioi Ukrainan syyllisyydeksi pyöreät nolla prosenttia. Runsas kymmenesosa suomalaisista ajattelee kuitenkin, että myös sodan toisella osapuolella saattaa olla jotain tekemistä konfliktin kanssa, ja he arvioivat Ukrainan olevan sotaan syyllinen 1–9 prosentin osuudella.

Vastaavasti kaksi kolmasosaa suomalaisista ajattelee niin totaalisesti, että Venäjän syyllisyys sotaan on täydet sata prosenttia. 64 prosenttia suomalaisista siis katsoo, että muilla toimijoilla ei ole minkäänlaista osaa eikä arpaa konfliktin syttymisessä.

Lähes yksimielisestä näkemyksestään huolimatta suomalaiset eivät halua täysin ja lopullisesti romuttaa idänsuhteitamme: 58 prosenttia on sitä mieltä, että Suomen pitäisi aloittaa suhteiden palauttaminen Venäjään ehkä joskus tulevaisuudessa. 18 prosenttia aloittaisi suhteiden palauttamisen heti sodan loputtua ja 7 prosenttia nyt saman tien.

12 prosenttia suomalaisista on sillä kannalla, että Suomen ei pidä enää ryhtyä palauttamaan suhteitaan Venäjään. Ehkä hieman yllättäen eniten tätä mieltä ovat nuoret, alle 25-vuotiaat, vaikka he eivät muuten ole olleet niin Venäjä-vastaisia kuin toisen maailmansodan paremmin muistava vanhempi polvi. Myös perussuomalaisten kannattajissa on tätä ääripään mielipidettä enemmän (23 prosenttia) kuin muiden puolueiden kannattajissa.

Vasemmistoliiton kannattajissa on hieman muita enemmän halukkuutta pyrkiä palauttamaan Suomen Venäjä-suhteita mahdollisimman pian, viimeistään sodan loputtua.

Taloustutkimus mittasi kansalaisten mielipiteitä elokuun toisella viikolla (9.–11.8.2022). Internetpaneelissa toteutettuun kyselyyn vastasi 1083 henkilöä. Satunnaisotos edustaa Suomen täysi-ikäistä väestöä. Virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja tutkimuksesta: