Uutiset 14.08.2018
Jaa:

Suomalaisten käsitykset metsästyksestä myönteistä

Taloustutkimus on toteuttanut Suomen riistakeskukselle tutkimuksen suomalaisten suhtautumisesta metsästykseen. Kaksi kolmesta suhtautuu metsästykseen myönteisesti – suhtautuminen on sitä myönteisempää mitä lähempää metsästystä seurataan.

Taloustutkimus on toteuttanut tutkimuksen vastaavalla tavalla jo kaksi kertaa aiemminkin. Aiempiin tutkimuksiin verrattuna metsästykseen myönteisesti suhtautuvien osuus on tasaisesti lisääntynyt ja kielteisesti suhtautuvien osuus vähentynyt.

Vuosi

Myönteisesti
suhtautuvia

Kielteisesti suhtautuvia

2004

54 %

17 %

2013

61 %

13 %

2018

66 %

10 %


Suhtautuminen on luonnollisesti myönteisintä metsästäjien parissa, mutta myös he, jotka eivät metsästä, arvioivat metsästystä suhteellisen myönteisesti. Lisäksi heistä, joilla ei ole tuntumaa eikä kiinnostusta metsästykseen, kolme neljästä ajattelee metsästyksestä myönteisesti tai neutraalisti ja joka neljäs kielteisesti.

15–79-vuotiaita suomalaisia on noin 4,3 miljoonaa. Heistä noin 300 000 metsästää ja 200 000 on joskus metsästänyt. Lisäksi 3 miljoonaa suomalaista tuntee metsästäjän tai on kiinnostunut metsästyksestä. Jokaisella 300 000 aktiivimetsästäjällä on siis keskimäärin noin 10 suomalaisen taustajoukko, joka ei vielä metsästä. Näistä keskimäärin kolme on kiinnostunut metsästyksestä. Metsästäjillä on siis iso potentiaalinen kohderyhmä, joille kertoa omasta harrastuksesta tai ihan siten, että metsästäjä ottaa tuttaviaan mukaan metsästysreissulle näkemään, mistä on käytännössä kyse.

 

Onko lisääntynyt medianäkyvyys lisännyt myönteisyyttä?

Tutkimus on tehty edellisen kerran viisi vuotta sitten ja sitä ennen noin 15 vuotta sitten. On hankala sanoa, onko myönteisyys kohentunut vähitellen vai isompina hypähdyksinä. Yleensä voi sanoa mistä tahansa, että mitä paremmin asiaa tunnetaan, sitä myönteisemmin siihen suhtaudutaan. Mitä vähemmän tunnetaan, sitä enemmän epäluuloja.

Viimeisten vuosien aikana erilaisten luonto-ohjelmien ja erityisesti metsästysohjelmien tarjonta on lisääntynyt. Vaikka Suomessa on metsästetty aina ja se on ollut tuttu ja myönteinen asia suomalaisille jo aiemminkin, näiden ohjelmien – vaikka sitä ei tässä tutkimuksessa kysyttykään – vaikutus siihen, että metsästys nähdään suomalaisten parissa vieläkin myönteisemmässä valossa, lienee selvä. Voittihan yksi suurelle yleisölle suunnatuista metsästys- ja luontoaiheisista ohjelmista parhaan TV-ohjelman palkinnonkin vuonna 2017.

 

Miksi suomalaisten suhtautumista metsästykseen tutkitaan, Suomen riistakeskuksen viestintäpäällikkö Klaus Ekman?

”Suomen riistakeskuksen yhtenä tehtävänä on edistää riistataloutta, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että riistavarojen kestävä käyttö ymmärretään ja hyväksytään laajalti yhteiskunnassa. Samalla peilataan myös metsästyksen brändiä luontoharrastuksena. Myönteisen suhtautumisen lisäksi on tärkeä tietää metsästykseen kielteisesti suhtautuvien määrä ja määrän kehitys. Ilahduttavasti kielteisesti suhtautuvien osuus on pudonnut 1986 toteutetusta ensimmäisestä samasisältöisestä kyselystä tasaisesti 31 %:sta tämänhetkiseen 10 %:iin. Tämäkin luku osoittaa, että metsästys täyttää tänä päivänä yhteiskunnan asettamat ja edellyttämät eettiset kriteerit erittäin hyvin.”

 

Miten tutkimus tehtiin?

Tutkimus on tehty tarkoitukseen hyvin soveltuvana Omnibus-tiedonkeruuna* henkilökohtaisina haastatteluina eri puolilla Suomea. Yhteensä haastateltiin noin tuhat satunnaisesti valittua 15–79-vuotiasta suomalaista. Tulokset on painotettu sukupuolen, iän ja asuinpaikan mukaan, jotta tulokset voidaan yleistää koko kohderyhmää koskeviksi.

*Lyhyesti sanottuna Taloustutkimuksen Omnibus-tiedonkeruu on kuukausittain eri puolilla Suomea tehtävä henkilökohtaisten haastattelujen tiedonkeruutapa, millä tavoitetaan 1000 suomalaista / kuukausi. Mukaan voi lähteä yksittäisillä kysymyksillä tai isommilla kokonaisuuksilla.


Taloustutkimus tutkii säännöllisesti suomalaisten asenteita erilaisia yhteiskunnallisia ja muitakin asioita kohtaan. Kysy lisää Yhteiskuntaymmärryksen tutkimustiimistämme tai omalta yhteyshenkilöltäsi.

Timo Myllymäki, tutkimuspäällikkö, Taloustutkimus Oy, Oulun toimisto
040 764 1685 tai timo.myllymaki@taloustutkimus.fi