Uutiset 01.11.2017
Jaa:

Suomalaiset ovat koiraihmisiä

Perussuomalaiset on Suomen eläinrakkain puolue, kokoomuksen kannattajilla vähiten kiinnostusta lemmikkieläimen hankkimiseen

Runsas puolet suomalaisista, 52 prosenttia, luonnehtii itseään koiraihmiseksi. Kissaihmisiä on 25 prosenttia, ja 15 prosenttia kertoo olevansa yhtä paljon molempia. Vain seitsemän prosenttia suomalaisista sanoo, ettei ole lainkaan koira- eikä kissaihminen.

Tiedot käyvät ilmi Taloustutkimuksen Omnibus-käyntihaastatteluista, joissa vastaajia oli tuhat. Otos edustaa Suomen aikuisväestöä kolmen prosenttiyksikön virhemarginaalilla.

Lähes yhtä suuri osa niin miehistä kuin naisista on koiraihmisiä. Naisissa on kuitenkin enemmän kissaihmisiä (29 %) kuin miehissä (21 %). Ikäryhmien ja muiden taustamuuttujien kohdalla ei löytynyt merkitseviä eroja.

Kyselyssä kävi ilmi, että joka kolmannella suomalaisella on kotonaan lemmikkieläin tai -eläimiä. Lapsiperheissä lemmikkejä on 52 prosentilla, kun taas sinkkutalouksissa niitä on vain 18 prosentilla.

Perussuomalaisten kannattajissa on selvästi eniten (53 prosenttia) niitä, joilla on lemmikkieläimiä. Myös kristillisdemokraattien kannattajista lemmikkieläimiä on jopa 45 prosentilla. Vähiten lemmikkejä on Rkp:n (23 %) ja kokoomuksen (24 %) kannattajilla. Kuitenkin lemmikkejä on sitä enemmän, mitä hyvätuloisempi kotitalous on.

Lemmikkien pitäminen on yleisintä pääkaupunkiseudun ympäryskunnissa, joissa asuu paljon lapsiperheitä, sekä maaseudun haja-asutusalueilla. Keskustan kannattajissa ei kuitenkaan ole keskimääräistä enempää lemmikin omistajia, vaikka puolueen kannatus on vahvimmillaan maaseudulla.

Tutkimus osoittaa, että Suomessa on edelleen kasvupotentiaalia lemmikkieläimiin liittyvälle bisnekselle: niistä, joilla ei ole lemmikkejä, lähes 40 prosenttia kertoo haluavansa lemmikin, jos se olisi mahdollista. Lemmikki on erityisesti nuorten haaveissa. Kokoomuksen kannattajissa on kaikkein eniten (75 prosenttia) niitä, jotka eivät edes haluaisi lemmikkiä.

Suurimmat syyt siihen, miksi ihmisillä ei ole lemmikkejä, liittyvät ajankäyttöön: noin joka viides mainitsee syyksi sen, että lemmikki joutuisi olemaan liikaa yksin kotona. Niin ikään joka viides vastaaja kertoo syyksi allergian tai astman. Noin joka kymmenes myöntää suoraan, että syynä on mukavuudenhalu. Taloudelliset syyt nousevat esiin joka kymmenennellä, kun asiaa kysytään avoimella kysymyksellä.

Eläkeikäiset suomalaiset näyttävät olevan aktiivista väkeä: heillä matkustelu on syynä lemmikin omistamattomuuteen enemmän kuin nuorilla. Yli 65-vuotiaat ovat myös muita ikäryhmiä enemmän sitä mieltä, että lemmikkieläin sitoisi ja toisi liikaa vastuuta.


Lisätietoja tutkimuksesta:
tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen
juho.rahkonen@taloustutkimus.fi
puh. 050 375 9008