Uutiset 14.12.2021
Jaa:

Suomalaiset aikovat vähentää etätyön tekemistä

Etätyötä pidetään tehokkaana, mutta sen suosion huippu lienee jo nähty

Noin puolet Suomen työllisistä eli suunnilleen 1,3 miljoonaa henkilöä voi tehdä työtään etänä. Tästä joukosta 54 prosenttia tekee työnsä etänä kokonaan tai lähes kokonaan. 19 prosenttia tekee enemmän etä- kuin läsnätyöpäiviä. 27 prosentilla etätyöntekijöistä ”toimistopäivät” painottuvat enemmän kuin ”kotipäivät”.

Tiedot käyvät ilmi Taloustutkimuksen joulukuussa tekemästä kyselystä, johon vastasi 946 työelämässä olevaa henkilöä.

Naisilla (45 prosenttia) on hieman vähemmän mahdollisuuksia etätyöhön kuin miehillä (52 prosenttia), mikä johtuu kaupan, ravintola-alan ja terveydenhoitoalan naisvaltaisuudesta. Työntekijäammateissa toimivista 24 prosenttia pystyy tekemään ainakin jonkin verran etätöitä; ylemmillä toimihenkilöillä ja asiantuntijoilla osuus on 78 prosenttia.

Suurin osa työntekijöistä (72 prosenttia) arvioi, että etätyön osuus pysyy suunnilleen nykyisellä tasollaan lähivuosina. Tilanne on siis koronan alkusysäyksen jälkeen vakiintunut.

Toisaalta 17 prosenttia työntekijöistä arvioi etätyön vähenevän lähivuosina. Tämä on enemmän kuin niiden osuus, jotka arvioivat etätyön lisääntyvän (11 prosenttia). Aikomukset siis painottuvat siihen suuntaan, että eräänlainen etätyön huippu on jo nähty ja lähiaikoina ollaan palailemassa konttoreille.
 


 

Luvut saattavat kertoa jonkinlaisesta kyllästymisestä etätyöhön. Toisaalta kyselyhetkellä monessa maakunnassa oli voimassa etätyösuositus, minkä vuoksi etätyö lienee nyt ”luonnollista tasoaan” ylempänä, ja siitä se palautuu läsnätyöpainotteisemmaksi suositusten muuttuessa.

Varmalta näyttää kuitenkin se, että etätyö jää yleiseksi käytännöksi koronan jälkeenkin, sillä se koetaan joustavaksi ja tehokkaaksi. Nimittäin tutkimuksessamme kantansa ilmaisseista enemmistö, 63 prosenttia, on joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä, että ”etätöissä työntekijä saa enemmän aikaan kuin työpaikalla”.

Ylemmistä toimihenkilöistä ja asiantuntijoista jopa 75 prosenttia uskoo etätyön tehokkuuteen. Johtavassa asemassa olevista tätä mieltä on kuitenkin vain 43 prosenttia, mikä viittaa siihen, että etenkin johtajat kokevat tärkeäksi sen, että ihmisiä näkee myös paikan päällä.

Näin tutkimus tehtiin:
Taloustutkimus haastatteli 946:ta henkilöä 3.–7.12.2021. Kysely tehtiin internetpaneelissa, ja otos edustaa työelämässä olevaa väestöä. Tulokset painotettiin iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan väestötilastoja vastaaviksi. Virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja