Uutiset 08.01.2018
Jaa:

Suomalainen haluaa asua omakotitalossa

Asumistoiveet kuitenkin jakavat väestöä. Kaupungistuminen näyttää olevan yhteydessä väestön ikääntymiseen – seniorit haluavat palveluiden äärelle.

Hieman yli puolet suomalaisista asuisi mieluiten omakotitalossa, jos siihen olisi mahdollisuus. Taloustutkimuksen Telebus-puhelinhaastattelukierroksella tekemässä 1000 henkilön kyselyssä 55 prosenttia vastaajista valitsi omakotitalon, kun heille esitettiin kysymys: ”Jos voisitte valita vapaasti, missä haluaisitte nykyisessä elämäntilanteessanne asua mieluiten?”

Joka neljäs vastaaja piti parhaana asumismuotona kerrostaloa, ja rivitalon valitsi ihanteekseen 15 prosenttia. Paritalo ja jokin muu asumismuoto saivat kannatusta 4 prosentilta. Vain yksi prosentti vastaajista ei osannut nimetä itselleen ihanteellista asumismuotoa.

Miehet ovat perinteisesti arvostaneet enemmän omaa tilaa ja puuhailumahdollisuuksia, ja miehistä omakotitaloa suosiikin 60 prosenttia, kerrostaloa 22 prosenttia. Naisista hieman useampi (29 %) on kallellaan kerrostaloon ja omakotitaloa pitää ihanteena tasan 50 prosenttia.

Kaikkein vahvimmin omakotitaloa suosivat 35–49-vuotiaat sekä lapsiperheiden vanhemmat, joista jopa kolme neljännestä (75 %) haluaa asua omakotitalossa. Alle 25-vuotiaissa omakotitalon kannatus on selvästi pienempää (44 %). Nykyisessä elämäntilanteessaan lähes yhtä moni (39 %) nuori pitää parhaana asumismuotona kerrostaloa.

Viime aikoina julkisessa keskustelussa on annettu ymmärtää, että valtaosa suomalaisista pyrkisi kaupunkeihin ja kerrostaloihin. Tämä käsitys perustuu kuitenkin vain tiettyjen väestöryhmien mielipiteisiin ja edustaa lähinnä pääkaupunkiseudun asukkaita.

Kaikelle kansalle tehty kyselytutkimus osoittaa, että enemmistö suomalaisista (53 %) valitsee mieluummin ison asunnon, joka sijaitsee kauempana keskustasta. 38 prosenttia painottaa puolestaan sijaintia ja hyväksyy sen vuoksi pienemmän asunnon.

Ehkä totuudenmukaisinta on todeta, että asumistoiveet jakavat suomalaisia – meitä on moneen junaan. Vaikka enemmistö on omakotitalokansaa, merkittävä osa haluaa asua kerrostaloissa lähellä keskustaa. Tutkimus paljastaa sen, että erityisesti ikääntyvät ihmiset haluavat kaupunkeihin palveluiden ja julkisten liikenneyhteyksien äärelle.

Yli 65-vuotiaista lähes yhtä moni (37 %) suosii kerrostaloja kuin omakotitaloja (39 %). Kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen näyttävätkin olevan yhteydessä toisiinsa. Nuorten ja keski-ikäisten enemmistö haluaa Suomessa edelleen asua väljästi omakotitalossa, mutta mitä vanhemmaksi ihminen tulee, sitä vähemmän hän enää jaksaa innostua lumitöiden, haravoinnin ja halonhakkuun kaltaisista huoltotöistä, joita omakotiasumiseen liittyy.

Juho Rahkonen, tutkimuspäällikkö
juho.rahkonen@taloustutkimus.fi, p. 010 758 5227