Uutiset 04.12.2017
Jaa:

SHARE-tiedonkeruu päätökseen loistavin tuloksin

SHARE-ERIC on tällä hetkellä maailman laajimpia sosiaalitieteellisiä tutkimusprojekteja, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa ikääntymisestä, terveydestä ja eläköitymisestä tutkijoiden ja päättäjien käyttöön. Taloustutkimus toteutti ensimmäisen kerran Suomessa tehdyn eurooppalaisen ikääntymistutkimuksen SHARE:n tiedonkeruun Suomen osuuden.

Tutkimuksessa haastateltiin Euroopassa yli kahdeksankymmentätuhatta yli 50-vuotiasta henkilöä. Suomessa tehtiin 2001 henkilökohtaista käyntihaastattelua kohdeväestöä edustavasti ympäri Suomen. SHARE:ssa edellytettiin tiedonkeruulta korkeaa tieteellistä laatua ja edustavuutta. Vastaajaprosentti on tutkimuksen luotettavuuden ja datan laadun tärkeä mittari, ja SHARE:n vastausaktiivisuus nousi korkealle 53 %:in, joka ylitti 40 %:n minimitavoitteen upeasti.

Taloustutkimuksella on koko maan kattava haastattelijaverkosto, joka on Suomen kaltaisessa isossa ja harvaan asutussa maassa edustavien väestötutkimusten välttämätön edellytys. Haastattelijoiden ammattitaitoa pidetään yllä järjestämällä kattavia ja intensiivisiä koulutusjaksoja aina ennen suuria tiedonkeruuprojekteja. Projektin aikana haastattelijoille on jatkuvasti saatavilla korkealaatuinen etätuki, jonka avulla vaikeatkin tilanteet saadaan ratkaistua.

SHARE-ERIC osoittaa, että Taloustutkimus kykenee toteuttamaan korkeaa edustavuutta vaativat tieteelliset tiedonkeruut poikkeuksellisen tehokkaasti ja luotettavasti. Suomen kokeneimmat ja ammattitaitoisimmat kenttähaastattelijat takaavat, että myös tulevaisuudessa Taloustutkimus kykenee viemään läpi vastaavia projekteja menestyksellisesti.

Sakari Sandqvist, markkinatutkija
p. 010 758 5557
sakari.sandqvist@taloustutkimus.fi