Uutiset 13.12.2022
Jaa:

Seinäjoki säilytti ykköspaikkansa

Yrityspäättäjien näkemykset kunnista selvitetty

Parhaat arviot imagostaan saa viimevuotiseen tapaan Seinäjoki. Kaarina saa toiseksi parhaan, Tampere kolmanneksi parhaan kokonaisarvion. Tiedot selviävät Taloustutkimuksen toteuttamasta Kuntien imago 2022 -tutkimuksesta, jossa haastatellaan yritysten johtoa.

Taloustutkimuksen vuosittain kuntien alueella toimivien yritysten johtajille tekemässä seurantatutkimuksessa Suomen yli 30 000 asukkaan kuntia mitataan lukuisilla erilaisilla mittareilla. Kuntia arvioidaan esimerkiksi yleisarvosanalla 4–10.

Kymmenen parhaimman yleisarvosanan (4–10) saanutta kuntaa on pääsääntöisesti edellisen vuoden mukainen, uusina tulokkaina TOP 10:een ovat nousseet Nokia ja Hämeenlinna:

1. Seinäjoki
2. Kaarina
3. Tampere
4. Rauma
5. Kuopio
6. Nokia
7. Oulu
8. Joensuu
9. Porvoo
10. Hämeenlinna


Lista osoittaa, että yritysten tarpeita vastaavassa työssä voidaan onnistua sekä suurissa että pienemmissä kaupungeissa tai kunnissa. 

Lisäksi tutkimuksessa selvitetään mielipiteitä neljästätoista (aiemmin yhdestätoista) erilaisesta imagotekijästä. Tarkasteltaessa kaikkia imagotekijöitä yhdessä nähdään, että Seinäjoki on onnistunut valtaamaan kärkipaikan myös tässä näkökulmassa. Kaarina sijoittuu toiseksi ja Tampere kolmanneksi.

Taustatietoja tutkimuksesta

Kuntien imago on Taloustutkimuksen vuosittain tekemä seurantatutkimus, jossa ovat mukana Suomen 36 suurinta kaupunkia ja kuntaa. Tutkimuksessa selvitetään kunnan alueella toimivien yritysten toimitusjohtajilta ja talousjohtajilta mielipiteitä kunnista, joissa heidän edustamallaan yrityksellä on toimintaa. Haastattelut on tehty puhelininformoituna Internet-kyselynä syksyn aikana ja tutkimukseen on vastannut yhteensä 1983 henkilöä. Tulokset sisältävät vertailut soveltuvin osin edellisiin tutkimuksiin.

LUE LISÄÄ

Ota yhteyttä