Uutiset 07.12.2021
Jaa:

Seinäjoki nousi ykköseksi Kuntien imago -tutkimuksessa

Yrityspäättäjien näkemykset kunnista selvitetty.

Parhaat arviot imagostaan saa tänä vuonna Seinäjoki. Edellisen vuoden ykkönen, Kaarina saa toiseksi parhaan, Tampere kolmanneksi parhaan kokonaisarvion. Tämä selviää Taloustutkimuksen toteuttamasta Kuntien imago 2021 -tutkimuksesta, jossa haastateltiin yritysten johtoa.

Taloustutkimuksen vuosittain kuntien alueella toimivien yritysten johtajille tekemässä seurantatutkimuksessa Suomen yli 30 000 asukkaan kuntia arvioidaan lukuisilla erilaisilla mittareilla. Kuntia arvioidaan esimerkiksi yleisarvosanalla 4–10.

Kymmenen parhaimman yleisarvosanan (4–10) saaneen kunnan lista on pääsääntöisesti edellisen vuoden mukainen. Uusina tulokkaina TOP 10:een ovat nousseet Nurmijärvi ja Vaasa:

  1. Seinäjoki
  2. Kaarina
  3. Tampere
  4. Nurmijärvi
  5. Rauma
  6. Vaasa
  7. Kerava
  8. Joensuu
  9. Kuopio
  10. Helsinki

Lista osoittaa, että yritysten tarpeita vastaavassa työssä voidaan onnistua sekä suurissa että pienemmissä kaupungeissa tai kunnissa.

Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin mielipiteitä kolmestatoista (aiemmin yhdestätoista) erilaisesta imagotekijästä. Seinäjoki on onnistunut valtaamaan kärkipaikan myös tällä saralla, kun kaikkia imagotekijöitä tarkastellaan yhdessä. Kaarina sijoittuu toiseksi ja Kerava kolmanneksi.

Taustatietoja tutkimuksesta

Kuntien imago -tutkimus on Taloustutkimuksen vuosittain tekemä seurantatutkimus, jossa ovat mukana Suomen 36 suurinta kaupunkia ja kuntaa. Tutkimuksessa selvitetään kunnan alueella toimivien yritysten toimitusjohtajilta ja talousjohtajilta mielipiteitä kunnista, joissa heidän edustamallaan yrityksellä on toimintaa. Haastattelut on tehty puhelininformoituna Internet-kyselynä syksyn aikana ja tutkimukseen on vastannut yhteensä 1727 henkilöä. Tulokset sisältävät vertailut soveltuvin osin edellisiin tutkimuksiin.

Lisätietoja tutkimuksesta:

Myllymäki Timo

Senior Insight Manager timo.myllymaki@taloustutkimus.fi 010 758 5441

Töyrylä Kari-Pekka

Client Director kari-pekka.toyryla@taloustutkimus.fi 0107585315

Westinen Jussi

Senior Insight Manager jussi.westinen@taloustutkimus.fi 010 758 5008