Seinäjoella on jälleen paras imago

Seinäjoella on jälleen paras imago

10.12.2019

Parhaat arviot imagostaan saa tänäkin vuonna Seinäjoki ja se pitää kärkipaikkaa nyt toista vuotta peräkkäin. Tämä selviää Taloustutkimuksen toteuttamasta Kuntien imago 2019 -tutkimuksesta, jossa haastatellaan yritysten johtoa.

Taloustutkimuksen vuosittain kuntien alueella toimivien yritysten johtajille tekemässä seurantatutkimuksessa kuntia mitataan kolmella erilaisella mittarilla, joista ensimmäisessä arvioidaan kuntia yleisarvosanalla 4–10. Parhaan yleisarvosanan saa Seinäjoki viime vuoden tapaan.
Kärjessä olevien kuntien järjestyksessä on tapahtunut muutoksia viime vuodesta, vain Seinäjoki on pitänyt kärkiasemansa.

Viisi parhaimman yleisarvosanan saanutta kuntaa:

  1. Seinäjoki
  2. Rauma
  3. Ylöjärvi
  4. Kaarina
  5. Oulu

Tutkimuksessa kysytään myös suosittelua NPS-mittarilla eli voisivatko yritysten johtajat suositella kuntaa toiselle yritykselle toimipaikaksi. Myös tällä mittarilla Seinäjoki pitää kärkipaikkaa.

Lisäksi tutkimuksessa selvitetään mielipiteitä yhdestätoista erilaisesta imagotekijästä. Tarkasteltaessa kaikkia imagotekijöitä yhdessä, tälläkin mittarilla kärkisijaa pitää Seinäjoki. Seinäjoki saa positiivista palautetta etenkin yrittäjämyönteisyydestä, sijainnista ja liikenneyhteyksistä sekä kaavoituksesta yritystoiminnan kannalta.

Seinäjoki pitää kärkisijaa kaikissa kolmessa mittarissa jo toista vuotta peräkkäin. ”Seinäjoki keskittyy kehittämään toimintaansa kokonaisuutena, yritystoiminta ja yritysten elinvoimaisuuden kehittäminen ovat strategiassa isossa roolissa. Lisäksi ymmärretään, että kaupunki ei voi rakentaa menestystä ja palveluita vain yhdestä suunnasta. Elinvoimaisuuteen vaikuttavat yritykset, mutta myös työntekijöiden pitovoimaan ja saatavuuteen vaikuttavat muut palvelut ja viihtyvyys kaupungissa. Kaupunki osallistaa sidosryhmiä voimakkaasti ja esimerkiksi Seinäjoen Yrittäjät Ry:n rooli päätöksenteossa on merkittävä. Tästä syystä Seinäjoki on onnistunut kiitettävästi.” kommentoi eräs tutkimukseen vastannut johtaja.

Taustatietoja tutkimuksesta
Kuntien imago on Taloustutkimuksen vuosittain tekemä seurantatutkimus, jossa ovat mukana Suomen 36 suurinta kaupunkia ja kuntaa. Tutkimuksessa selvitetään kunnan alueella toimivien yritysten toimitusjohtajilta ja talousjohtajilta mielipiteitä oman kunnan asioista. Lisäksi tänä vuonna selvitettiin myös muiden kuntien yritysjohtajien mielipiteitä. Haastattelut on tehty puhelininformoituna Internet-kyselynä elo-syyskuun aikana ja tutkimukseen on vastannut yhteensä 1 973 henkilöä. Tulokset on mahdollista tilata joko sisältäen vain oman kunnan yritysjohdon tai yhdessä muiden kuntien yritysjohdon raportin kanssa. Tulokset sisältävät tulosten vertailun soveltuvin osin edellisiin tutkimuksiin.

Lisätietoja:
Hanna-Leena Heinosaari
tutkimuspäällikkö
hanna-leena.heinosaari@taloustutkimus.fi
puh. 010 758 5403

Arkistoon