Uutiset 11.09.2018
Jaa:

Osaamisen päivittäminen, muutoksenhalu ja yleissivistys motivoivat suomalaisia aikuisia opiskelemaan

Suomalaiset aikuiset ovat koulutusmyönteisiä – olemmeko omaksuneet elinikäisen oppimisen ajatuksen?

Koulutusorganisaatioiden suuri mahdollisuus – pienenevät ikäluokat mielessä pidettynä – on siinä, miten ne houkuttelevat "entisiä nuoria" jatkokouluttautumaan ja omaksumaan elinikäisen oppimisen ajatusta. Nyt kun useiden aikuiskouluttajien kursseille ilmoittautuminen on ajankohtaista, on hyvä tehdä pikku katsaus suomalaisten aikuisten koulutusasenteisiin ja herätellä ajatuksia omien tietojen päivittämisestä.

Yli 80 % kiinnostunut opiskelusta

Koska yli 80 % vastanneista 25–64-vuotiaista on vähintään melko kiinnostunut opiskelusta jossakin koulutusta tarjoavassa koulussa, mahdollisuuksia kouluttajille on tulevaisuudessa paljon, koulutettavia tuntuu riittävän. Tämä tarkoittaa yhteensä noin kahta miljoonaa kohdejoukon ikäistä suomalaista.

Koulutusorganisaatioiden kannalta parasta on, että keskeisimmät opiskelemaan motivoivat tekijät aikuisilla ovat käytännössä koulutuksen ikiliikkujia: omien tietojen päivitys, muutoksenhalu nykyiseen asemaan työelämässä ja yleissivistys! Voiko näissä koskaan tulla valmiiksi? Loppuvatko opetettavat asiat koskaan, jos motivaation lähteet ovat nämä? Lisäksi kun huomioidaan, että kaksi kolmesta on kiinnostunut monimuoto-opiskelusta, neljä kymmenestä etäopetuksesta tai itsenäisestä opiskelusta, ovat koulutuspalvelujen tarjoajien mahdollisuudet melkein rajattomat ja opetuspaikasta riippumattomat.

Piilevää potentiaalia

Aikuisten keskuudessa suosituimmilla kouluttajilla eli kansalais-/työväenopistoilla ja yliopistoilla molemmilla on runsaan miljoonan suomalaisen aikuisen potentiaali. Kansalaisopistot.fi-sivuston mukaan Suomessa on 181 kansalaisopistoa, joiden kursseille osallistuu noin 650 000 suomalaista. Kansalaisopistoilla riittää siis vielä potentiaalia kasvattaa opiskelijamääriä. Haaste on luonnollisesti näiden ihmisten tunnistaminen ja tavoittaminen. Voimmeko auttaa?

Monet suomalaiset aikuiset ovat kiinnostuneet useammasta eri tyyppisestä koulutuksesta (keskimäärin 2–3), joten vaikka kisa kouluttajien kesken on todennäköisesti kovaa, ei kyse ole pelkästään toisten kuormasta nappaamisesta. Tällainen kiinnostus luo myös omaa tarjontaa täydentäviä yhteistyön mahdollisuuksia, mitä voisi hyödyntää vaikkapa koulutusten markkinoinnissa: Olet kiinnostunut tästä meidän koodauskurssistamme, tiesitkö, että naapurikaupunkimme opisto järjestää kurssimme päätyttyä koodauksen jatkokurssin etäopintoina? Oman yleisön löytyminen voi helpottua aikuisopiskelututkimuksemme tulosten avulla. Kysy lisää tästä tutkimuksesta ja muista uusista tietopalveluistamme.

Taloustutkimus selvitti potentiaalisten aikuisopiskelijoiden mielipiteitä erilaisista koulutukseen liittyvistä asioista. 25–64-vuotiaat suomalaiset kertoivat ajatuksensa mm. aikuisopiskelun kiinnostavuudesta eri näkökulmista, opiskelun rahoituksesta ja opiskelumuodoista. Lisäksi saimme tietoa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tuntemisesta, imagoista ja kiinnostavuudesta rahalahjoituskohteina.

Yhteiskuntaymmärrys-yksikkö on erikoistunut etenkin laajoihin väestö- ja mielipidetutkimuksiin, mutta palvelee koko julkista sektoria aiheessa kuin aiheessa – yritystenkään tutkimustarpeita unohtamatta. Kansalais- ja kuntalaiskyselyt, sidosryhmätutkimukset, koulutus, politiikka, julkiset palvelut ja vaikuttavuustutkimukset ovat leipälajimme. Datojen keräämisestä syväanalyyseihin ja kaikkea siltä väliltä.

Timo Myllymäki, tutkimuspäällikkö, YTM
timo.myllymaki@taloustutkimus.fi
040 764 1685
linkedin.com/in/timomyllymaki