Uutiset 12.03.2019
Jaa:

Miten strategia näkyy organisaatiossanne?

Toimiva strategia jalkautettuna käytäntöön on tuloksellisen toiminnan perusta. Onko organisaatiossanne mitattu, miten strategian jalkauttaminen on onnistunut? Taloustutkimuksen Strategiaportaat-tutkimuksen avulla mittaaminen onnistuu helposti. Samalla voidaan selvittää, kuinka suuri vaikutus strategian tuntemisella on vaikkapa työntekijäkokemukseen tai eNPS:ään.

Taloustutkimuksen strategiaportaat-tutkimus selvittää, miten organisaatiossa on onnistuttu strategian laatimisessa ja sen läpiviennissä. Organisaation strategian tuntemista selvitetään sekä spontaanisti että autetusti. Lisäksi selvitetään, onko strategia selkeä, ymmärrettävä ja helposti saatavilla, kuinka hyvin strategia on kuvattu, miten se toimii käytännön tasolla ja kuinka helppoa strategian toteuttaminen on omissa työtehtävissä.

Näiden kysymysten avulla saadaan rakennettua porrasanalyysi, joka kertoo, miten strategian jalkauttamisessa on onnistuttu.

Taloustutkimuksella on myös runsaan 4500 vastaajan tietopankki, josta voi poimia esimerkiksi oman toimialan vastaajat vertailuryhmäksi. Vastaajat ovat työssäkäyviä 18–65-vuotiaita koko Suomen alueelta (pl. Ahvenanmaa).

Jos olet kiinnostunut saamaan lisätietoa Strategiaportaista, niin kysy lisätietoja:
Paula Lehto, tutkimuspäällikkö, 010 758 5275, paula.lehto@taloustutkimus.fi