Uutiset 14.06.2022
Jaa:

Mitä segmentointi tarkoittaa ja mitä sillä tekee

Strateginen segmentointi on yrityksen johdon työkalu asiakkaiden tarpeiden kuuntelemiseen ja asiakaskeskeisen yrityskulttuurin vahvistamiseen. Strategisen tason segmentoinnilla tunnistetaan toisistaan eroavia asiakasryhmiä, joilla on omia tarpeita. Samalla tunnistetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia löytämällä uusia potentiaalisia asiakasryhmiä ja asiakastarpeita. Strategisen tason segmentointi kannattaa tehdä koko kohdemarkkinasta mikäli mahdollista, jotta tutkimuksesta saadaan maksimaalinen hyöty.

Segmentoida voi monella tavalla

Yritys tai muu organisaatio voi teettää itselleen oman segmentoinnin em. syistä, johtaakseen toimintaansa asiakastarpeista lähtöisin. 

Mutta segmentointeja on myös valmiina. Taloustutkimuksella on useilta liiketoiminta-alueilta valmiita segmentointikokonaisuuksia, joissa koko markkina on jo valmiiksi profiloitu ja kuvattu selkokielisiin segmentteihin. Ruoka, asuminen, vapaa-aika, liikkuminen yms., kysy meiltä lisää. 

Kolmas vaihtoehto on linkittää jokin olemassa oleva, oma tai Taloustutkimuksen segmentointi, mihin tahansa asiakas-/kuluttajatutkimukseen ns. segmenttiavainten avulla. Se tarkoittaa tiettyjen avainkysymisten kysymistä missä tahansa tutkimuksessa – näiden kysymysten avulla tutkimusdata ja segmentit toisesta tutkimuksesta voidaan yhdistää. Tämä on erityisen hyödyllistä esim. silloin kun yritykselle tehdään oma segmentointi ja siten saatua asiakasprofilointia halutaan käyttää kaikissa tulevissa markkinatutkimuksissa ilman että segmentointitutkimusta tarvitsee aina toistaa.

Hyvä esimerkki kiinnitysavaimien käytöstä on Taloustutkimuksen Brändien arvostus -tutkimus. Tutkimuksessa on kysytty tusinan verran eri segmentointitutkimuksissamme käytettäviä kiinnitysavaimia, mikä mahdollistaa satojen Suomen arvostetuimpien brändien arvostajien ja käyttäjien tarkastelun suhteessa melkein mihin tahansa ilmiöön, jota olemme arvo- ja segmentointitutkimuksissamme tutkinut!

Arjen työkaluksi

Jotta segmentoinnista tulisi arjen työkalu koko organisaatiossa, segmentit tulee herättää eloon kuvailevan asiakasryhmäprofiloinnin avulla, ts. maalataan käsin kosketeltavia asiakas- tai kuluttajatyyppejä. Parhaimmillaan asiakassegmentointi antaa koko organisaatiolle yhteisen ymmärryksen siitä, millaisille ihmisille/kuluttajille tuotteita tai palveluita kehitetään ja miten valituille segmenteille markkinoidaan.

Segmentoinnin hyödyntäminen vaatii rohkeutta ja uskallusta kysyä ”miten voimme palvella sinua”. Ja että saadut vastaukset otetaan aidosti huomioon liiketoiminnan ja toiminnan suunnittelussa. Yksittäisten asiakkaiden kaikkien mielipiteiden huomioiminen on mahdotonta, mutta segmentoinnin avulla kuunneltavien mielipiteiden määrä pystytään rajaamaan hallittavaksi.

Segmentit asiakaskantaan

Kun tunnistettujen segmenttien pohjalta luodut asiakaspersoonat kiinnitetään koko asiakaskantaan (CRM), saadaan piirrettyä kuva sekä nykyisestä asiakaskannasta että piilevästä asiakaspotentiaalista. Koko asiakaskanta voidaan mallintaa ja luokitella kyselytutkimuksen pohjalta luotuihin segmentteihin. Omaan asiakaskantaan kiinnitetyt segmentit tarjoavat mahdollisuuden asiakassegmenttikohtaisten toimenpiteiden toteuttamiseen sekä seurantaan – tällöin segmentoinnin liiketoimintahyödyt pääsevät vasta täysiin oikeuksiinsa!

Suomi kohderyhmiksi -palvelu hätkähdyttää

Oli kyse omaan asiakaskantaan tehdystä segmentoinnista, potentiaalisten asiakkaiden segmentoinnista markkinaa analysoimalla, tai jostain valmiista segmentointitutkimusdatasta, se kaikki voidaan useimmiten viedä koko Suomen väestötilastot sisältävään Suomi kohderyhmiksi -käyttöliittymäämme ja tarkastella tuloksia alueellisesti postinumeron tai paikkatietoruudun tarkkuudella. 

Ajattele mitä mahdollisuuksia avautuu, kun prosenttiluvut muuttuvatkin alueiksi, joilla segmentoidut tietyt asiakas- tai kuluttajatyypit korostuvat, tai joilta ne puuttuvat, ja sinä voit nähdä kaiken omalla ruudullasi. Ja kun voit vapaasti zoomata koko Suomen näkymästä vaikkapa Espoon Westendiin, ja nähdä mitä brändejä siellä arvostetaan, tai kuinka tiheästi siellä asustelee ”EV-Erkkejä”, premium-sähköautoilun edelläkävijöitä. Vain mielikuvitus on rajana jalostetun tutkimustiedon avulla saavutettavissa oleville liiketoimintahyödyille!

Ota yhteyttä! Selvitetään miten segmentointi voisi hyödyttää sinun liiketoimintaasi.

Ota yhteyttä

Voit ottaa myös suoraan yhteyttä

Perälahti Marko

Senior Client Director, Data Science marko.peralahti@taloustutkimus.fi 010 758 5290