Uutiset 04.09.2020
Jaa:

Mitä segmentointi tarkoittaa ja mitä sillä tekee

Strateginen segmentointi on yrityksen johdon työkalu asiakaskeskeisen yrityskulttuurin vahvistamiseksi. Strategisen tason segmentoinnin tavoitteisiin kuuluu tunnistaa toisistaan eroavia asiakasryhmiä, joilla on omia tarpeita, sekä luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Siksi strategisen tason segmentointi tulee tehdä koko markkinasta. Se auttaa yritystä tunnistamaan itselleen potentiaalisimmat asiakasryhmät ja niiden tarpeet. Jotta segmentoinnista tulisi arjen työkalu koko organisaatiossa, segmentit tulee herättää eloon personoinnin avulla. Parhaimmillaan asiakassegmentointi antaa koko organisaatiolle yhteisen ymmärryksen siitä, kenelle tuotteita tai palveluita kehitetään ja miten valituille segmenteille markkinoidaan.

Teknisesti segmentointi on verrattain helppo toteuttaa, mutta segmentoinnin hyödyntäminen vaatii empaattisuutta ja rohkeutta: sitä, että uskaltaa kysyä kuluttajilta ”miten me voimme palvella teitä” ja sitä, että ottaa saamansa vastauksen aidosti huomioon liiketoiminnan suunnittelussa. Toimialasta riippumatta me kaikki teemme työtä asiakkaillemme, sillä ilman asiakkaita ei ole liiketoimintaa. Miksi emme siis kuuntelisi asiakkaita päätöksiä tehdessämme? Yksittäisten asiakkaiden mielipiteiden huomioiminen on vaikeaa, mutta segmentoinnin avulla kuunneltavien mielipiteiden määrä pystytään rajaamaan hallittavaksi.

Kun tunnistettujen segmenttien pohjalta luodut asiakaspersoonat kiinnitetään koko asiakaskantaan, saadaan kattava kuva nykyisestä sekä piilevästä asiakaspotentiaalista. Segmentointiotoksen ja koko asiakaskannan yhteisten piirteiden avulla voidaan koko asiakaskanta luokitella kyselytutkimuksen pohjalta luotuihin segmentteihin.

Omaan asiakaskantaan kiinnitetyt segmentit tarjoavat mahdollisuuden asiakassegmenttikohtaisten toimenpiteiden ohjaamiseen sekä seurantaan. Lisäksi segmentit liitetään Taloustutkimuksen nettipaneeliin siten, että jokaisen panelistin segmentti tiedetään. Tämä mahdollistaa tutkimusten kohdistamisen tietyille segmenteille tai vaihtoehtoisesti jollakin muulla perusteella kohdennetun tutkimuksen tulosten raportoimisen segmenteittäin.

Jos segmentoinnit kiinnostavat, ota yhteyttä ja katsotaan miten voimme auttaa!

Marko Perälahti, p. 010 758 5290, marko.peralahti@taloustutkimus.fi