Millaista työtä nuoret haluavat tehdä tulevaisuudessa?

Millaista työtä nuoret haluavat tehdä tulevaisuudessa?

08.10.2019

Useimmin asiantuntijapalveluja ja konsultointia, suunnittelua ja organisointia sekä auttamista ja neuvontaa.

Pyysimme suomalaisnuoria valitsemaan lähes 50 erilaisesta tehtävästä kaikki ne, joiden parissa he haluaisivat tehdä työtä tulevaisuudessa. Kyselyymme vastanneista noin 2000:sta alle 30 -vuotiaasta nuoresta joka kolmas valitsi ”Asiantuntijapalvelut ja konsultoinnin”. Lähes yhtä moni valitsi ”Suunnittelun ja organisoinnin” sekä ”Auttamisen ja neuvomisen”.

Eri työtehtävien kiinnostavuus ei ole ikäkysymys…
Asiantuntijapalveluissa ja konsultoinnissa iän merkitys on yllättävän vähäinen. Mitä ”iäkkäämmästä” nuoresta on kyse, sitä useammin asiantuntijapalvelut ja konsultointi mainitaan. Onko kyse merkittävästä tulevasta muutoksesta vai esimerkiksi siitä, että ajatukseen asiantuntijatyöstä kypsytään vasta korkeakouluopintojen yhteydessä? Joka tapauksessa 14 % alle 18-vuotiaista mainitsee sen mielenkiintoiseksi työtehtäväksi, jonka parissa voisi tulevaisuudessa tehdä töitä. 25–29-vuotiaista tämän mainitsee 42 %.

…vaan sukupuolikysymys
Näyttää siltä, että ainakin osittain preferenssit töiden luonteen tai sisällön suhteen jakautuisivat melko pitkälti naisten ja miesten töihin vielä 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa syntyneessä ikäluokassakin. Sen verran jyrkkiä ovat erot haluttujen työtehtävien suhteen.

Toki yhteisiäkin naisten ja miesten kiinnostuksen aiheita on: suunnittelu, organisointi, asiantuntijapalvelut ja konsultointi sekä opettaminen. Toisella sukupuolella nämä liittynevät muiden vastausten perusteella kuitenkin enemmän ihmisten kohtaamiseen ja toisella enemmän erilaisiin masiinoihin ja ict:hen.

Työtehtävät, jotka kiinnostavat naisia selvästi useammin kuin miehiä, ovat kokonaisuudessaan palveluhenkisiä tehtäviä, ihmisten tai eläinten kanssa tehtävää työtä, auttamista ja välittämistä. Naisten osalta löytyy yleensäkin useita eri tyyppisiä tehtäviä, jotka kiinnostavat heitä useammin kuin miehiä. Miesten lista on lyhyempi, heitä kiinnostavat naisia useammin erityisesti tekniikkaan, laitteisiin, ohjelmointiin, pelaamiseen ja korjaamiseen, huoltamiseen sekä rakentamiseen liittyvät tehtävät.

Kysyimme asiaa suomalaisilta nuorilta keväällä 2019, noin 2000 alle 30-vuotiasta vastasi. Kysely uusitaan myös jatkossa.

Lisätiedot: Taloustutkimus Oy Oulun toimisto, Timo Myllymäki, timo.myllymaki@taloustutkimus.fi
 

Millaisten työtehtävien parissa haluaisit tehdä työtä tulevaisuudessa?

Alle 30 -vuotiaiden naisten TOP 10

 1. Auttaminen, neuvominen eri tilanteissa 38 %
 2. Suunnittelu, organisointi 31 %
 3. Terveys, liikunta tai urheilu 30 %
 4. Asiantuntijapalvelut ja konsultointi 29 %
 5. Ihmisten käyttäytymisen tutkiminen 28 %
 6. Palvelutehtävät / ihmisten parissa toimiminen 27 %
 7. Matkustaminen / kansainvälisyys 27 %
 8.  Lasten ja nuorten parissa työskentely 26 %
 9. Luonnonsuojelu ja ympäristöstä välittäminen 24 %
 10. Opettaminen 24 %

Alle 30-vuotiaiden miesten TOP 10

 1. Tekniikka ja uudet tekniset laitteet 39 %
 2.  Asiantuntijapalvelut ja konsultointi 37 %
 3. Tietokoneet, koodaus, ohjelmointi 31 %
 4. Suunnittelu, organisointi 30 %
 5. Historia, yhteiskunta ja politiikka 23 %
 6. Luonnontieteet 22 %
 7. Pelaaminen / e-pelit / muut pelit 22 %
 8. Opettaminen 20 %
 9. Terveys, liikunta tai urheilu 19 %
 10. Työtehtävät, missä vaaditaan stressinsietoa 19 %
   
Arkistoon