Uutiset 10.06.2024
Jaa:

Millainen henkilöstön pitovoima organisaatiossanne on?

Kilpailu hyvistä työntekijöistä kiristyy ja siksi on ensiarvoisen tärkeää huolehtia siitä, että oman organisaation henkilöstökokemus on hyvällä, tai mielellään erinomaisella tasolla. On myös hyvä selvittää tärkeimmät pitovoimatekijät, jotta voidaan keskittyä kehittämään oikeita ja tärkeimpiä asioita.

Taloustutkimuksen henkilöstökokemustutkimuksen sisältö on räätälöitävissä organisaationne tarpeitten mukaiseksi. Räätälöinnissä huomioidaan muun muassa organisaation arvot ja strategia, aiemmat kehityskohteet, tehdyt toimenpiteet ja mahdolliset indeksilukulaskennat tuloskortteja varten. Suunnittelun pohjana voidaan halutessa käyttää Taloustutkimuksen mallilomaketta, jossa on noin 80 väittämää, tai organisaatiossanne aiemmin toteutettua sisältöä. Joskin välillä on hyvä uudistaa sisältöä radikaalistikin, jotta henkilöstö ei turru kysymyksiin.

Tutkimuksen avulla on hyvä selvittää niin tyytyväisyyden nykytila, vahvuudet ja kehittämiskohteet, tärkeimmät pitovoimatekijät, sitoutumisen ja uskollisuuden nykytila kuin suositteluhalukkuus organisaatiosta työnantajana.

Omia tuloksia kannattaa joskus myös suhteuttaa muiden samankaltaisten organisaatioiden tuloksiin. Taloustutkimuksella on kattava tietopankki*, josta voidaan poimia organisaatiollenne sopiva vertailuryhmä. Vertailua on saatavilla henkilöstökokemuskonseptimme mallilomakkeen kysymyksistä.

Olisiko henkilöstökokemuksen mittaaminen organisaatiossanne ajankohtaista? Kerron mielelläni, miten Taloustutkimus voisi henkilöstökokemuksen mittaamisessa teitä auttaa. Ole yhteydessä, niin sovitaan puolen tunnin Teams-palaveri, jossa voidaan jutella lisää. Tai laita suoraan tarjouspyyntö!

Paula Lehto
Senior Insight Manager
paula.lehto@taloustutkimus.fi
p. 010 758 5275

OTA YHTEYTTÄ

* Taloustutkimuksella on käytössään tietopankki, jossa on 4032 vertailuvastajaa. Vastaajat ovat vastanneet Taloustutkimuksen Henkilöstökokemus -konseptin mallilomakkeen noin 80 kysymykseen ajatellen omaa työtään ja organisaatiota, jossa työskentelee. Mallilomake sisältää kysymyksiä omasta työstä, työssä jaksamisesta, työilmapiiristä, koulutuksesta/kehittymisestä, esimiestyöstä, sisäisestä viestinnästä ja palkitsemisesta sekä johtamisesta. Vastaajilta on kysytty myös erilaisia taustatietoja, esimerkiksi toimiiko yksityisellä vai julkisella sektorilla, millä toimialalla, missä maakunnassa työnantaja sijaitsee, työnantajan liikevaihto ja henkilöstöluokka jne. Näiden taustatietojen pohjalta jokaiselle Taloustutkimuksen asiakkaalle poimitaan tietopankista sopiva vertailuryhmä. Vertailua tietopankkiin voidaan tehdä, jos on mitattu samaa asiaa, vaikka se olisi tehty hieman eri sanoin. Viimeisin tietopankkipäivitys on tammikuulta 2023, tiedot päivitetään noin kahden vuoden välein.